Amisulprid mylan


Search results for Amisulprid mylan

Perindopril/indapamid mylan


Neužívejte přípravek Perindopril/Indapamid Mylan• jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Perindopril/Indapamid Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • pokud máte stenózu aorty ( Jestliže jste užil(a) více přípravku Perindopril/Indapamid Mylan, než jste měl(...

Tags: Perindopril/indapamid mylan, Amisulprid mylan

Amisulprid mylan


Neužívejte Amisulprid Mylan: - jestliže jste alergický( než začnete přípravek Amisulprid Mylan užívat. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Amisulprid Mylan se poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - jste starší pacient/ka, protože u starších pacientů je vyšší pravděpodobnost nízkého krevního tlaku a ospalosti. než užijete Amisulprid Mylan. Pokud u Vás dojde k náhlému zvýšení teploty, kontaktujte ihned svého lékaře ( Další léčivé přípravky a Amisulprid MylanInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( lék určený k léčbě Parkinsonovy choroby - léky zvané antagonisté dopaminu jako ropinirol a bromokriptin (léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby) Amisulprid Mylan může ovlivňovat působení následujících přípravků: - anestetika ( než začnete Amisulprid Mylan .....

Tags: Amisulprid mylan, Amisulprid mylan

Read about Amisulprid Mylan. To make it easier to search for topic: Amisulprid mylan, we have prepared a list of links for search terms: Amisulprid Mylan. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Amisulprid Mylan.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info