Asentra 50


Search results for Asentra 50

Side effects: Asentra 50 & Ricefan & Nebilet


Side effects Asentra 50 a Ricefan . Side effects Asentra 50 a Nebilet .......

Tags: Side effects Asentra, Asentra 50 & Ricefan & Nebilet, Asentra 50

Drug combination: Asentra 50 & Lokren & Triplixam & Sortis & Trombex & Geratam


Asentra 50 & Lokren .The metabolism of Betaxolol can be decreased when combined with Sertraline. Asentra 50 & Triplixam .Sertraline may increase the hyponatremic activities of Indapamide. Asentra 50 & Sortis .The risk or severity of adverse effects can be ........

Tags: Drug combination Asentra, Asentra 50 & Lokren & Triplixam & Sortis & Trombex & Geratam, Asentra 50


Side effects: Asentra 50 & Loratadin-ratiopharm & Neurol 0,25 & Nebilet


Side effects Asentra 50 a Loratadin-ratiopharm . Side effects Asentra 50 a Neurol 0,25 . Asentra 50 & Lokren .The metabolism of Betaxolol can be decreased when combined with Sertraline. Asentra 50 & Triplixam .Sertraline may increase ........

Tags: Side effects Asentra, Asentra 50 & Loratadin-ratiopharm & Neurol 0,25 & Nebilet, Asentra 50

Drug combination: Vasocardin 50 & Euthyrox & Grimodin & Asentra 100 & Neurol 1,0


Vasocardin 50 & Asentra 100 . Euthyrox & Asentra 100 . Grimodin & Asentra 100 . Asentra 50 & Lokren .The metabolism of Betaxolol can be decreased when combined with Sertraline. Asentra 50 & Triplixam ........

Tags: Drug combination Vasocardin, Vasocardin 50 & Euthyrox & Grimodin & Asentra 100 & Neurol 1,0, Asentra 50

Drug combination: Vasocardin 50 & Euthyrox & Grimodin & Asentra 100 & Neurol 1,0 & Aktiferrin


Vasocardin 50 & Asentra 100 . Euthyrox & Asentra 100 . Grimodin & Asentra 100 . Asentra 50 & Lokren .The metabolism of Betaxolol can be decreased when combined with Sertraline. Asentra 50 & Triplixam ........

Tags: Drug combination Vasocardin, Vasocardin 50 & Euthyrox & Grimodin & Asentra 100 & Neurol 1,0 & Aktiferrin, Asentra 50

Side effects: Nebilet & Neurol 0,25 & Asentra 50


Side effects Nebilet a Asentra 50 . Asentra 50 & Lokren .The metabolism of Betaxolol can be decreased when combined with Sertraline. Asentra 50 & Triplixam .Sertraline may increase the hyponatremic activities of Indapamide. Asentra ........

Tags: Side effects Nebilet, Nebilet & Neurol 0,25 & Asentra 50, Asentra 50

Side effects: Vasocardin 50 & Euthyrox & Grimodin & Asentra 100 & Neurol 1,0


Side effects Vasocardin 50 a Asentra 100 . Asentra 50 & Lokren .The metabolism of Betaxolol can be decreased when combined with Sertraline. Asentra 50 & Triplixam .Sertraline may increase the hyponatremic activities of Indapamide.
Tags: Side effects Vasocardin, Vasocardin 50 & Euthyrox & Grimodin & Asentra 100 & Neurol 1,0, Asentra 50

Drug combination: Asentra 50 & Neurol 0,25 & Nebilet


Asentra 50 & Neurol 0,25 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Alprazolam is combined with Sertraline. Asentra 50 & Nebilet .The serum concentration of Nebivolol can be increased when it is combined with Sertraline. Food interactions and other recommendations
Tags: Drug combination Asentra, Asentra 50 & Neurol 0,25 & Nebilet, Asentra 50

Drug combination: Asentra 50 & Euthyrox


Asentra 50 & Euthyrox .The therapeutic efficacy of Levothyroxine can be decreased when used in combination with Sertraline. Food interactions and other recommendations Asentra 50: Avoid alcohol. Avoid St. John\'s Wort. Avoid taking with grapefruit juice. Take with food. Euthyrox: Absorption ........

Tags: Drug combination Asentra, Asentra 50 & Euthyrox, Asentra 50

Side effects: Asentra 50 & Xados


Side effects Asentra 50 a Xados . Asentra 50 & Euthyrox .The therapeutic efficacy of Levothyroxine can be decreased when used in combination with Sertraline. Food interactions and other recommendations Asentra 50: Avoid alcohol. Avoid St. John\'s Wort. Avoid ........

Tags: Side effects Asentra, Asentra 50 & Xados, Asentra 50

Side effects: Asentra 50 & Neurol 0,25 & Nebilet


Side effects Asentra 50 a Neurol 0,25 . Asentra 50 & Euthyrox .The therapeutic efficacy of Levothyroxine can be decreased when used in combination with Sertraline. Food interactions and other recommendations Asentra 50: Avoid alcohol. Avoid St. John\'s Wort. ........

Tags: Side effects Asentra, Asentra 50 & Neurol 0,25 & Nebilet, Asentra 50

Drug combination: Asentra 50 & Loratadin-ratiopharm & Neurol 0,25 & Nebilet


Asentra 50 & Loratadin-ratiopharm .The metabolism of Loratadine can be decreased when combined with Sertraline. Asentra 50 & Neurol 0,25 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Alprazolam is combined with Sertraline. Asentra 50 & Nebilet ........

Tags: Drug combination Asentra, Asentra 50 & Loratadin-ratiopharm & Neurol 0,25 & Nebilet, Asentra 50

Side effects: Asentra 50 & Euthyrox


Side effects Asentra 50 a Euthyrox . Asentra 50 & Loratadin-ratiopharm .The metabolism of Loratadine can be decreased when combined with Sertraline. Asentra 50 & Neurol 0,25 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Alprazolam is combined ........

Tags: Side effects Asentra, Asentra 50 & Euthyrox, Asentra 50

Drug combination: Asentra 50 & Ricefan & Nebilet


Asentra 50 & Nebilet .The serum concentration of Nebivolol can be increased when it is combined with Sertraline. Food interactions and other recommendations Asentra 50: Avoid alcohol. Avoid St. John\'s Wort. Avoid taking with grapefruit juice. Take with food. Ricefan: Take with food to ........

Tags: Drug combination Asentra, Asentra 50 & Ricefan & Nebilet, Asentra 50

Side effects: Vasocardin 50 & Euthyrox & Grimodin & Asentra 100 & Neurol 1,0 & Aktiferrin


Side effects Vasocardin 50 a Asentra 100 . Asentra 50 & Nebilet .The serum concentration of Nebivolol can be increased when it is combined with Sertraline. Food interactions and other recommendations Asentra 50: Avoid alcohol. Avoid St. John\'s Wort. Avoid ........

Tags: Side effects Vasocardin, Vasocardin 50 & Euthyrox & Grimodin & Asentra 100 & Neurol 1,0 & Aktiferrin, Asentra 50

Side effects: Asentra 50 & Lokren & Triplixam & Sortis & Trombex & Geratam


Side effects Asentra 50 a Lokren . Side effects Asentra 50 a Triplixam . Side effects Asentra 50 a Sortis . Side effects Asentra 50 a Trombex . Side effects Asentra 50 a Geratam .
Tags: Side effects Asentra, Asentra 50 & Lokren & Triplixam & Sortis & Trombex & Geratam, Asentra 50

Drug combination: Asentra 50 & Xados


Food interactions and other recommendations Asentra 50: Avoid alcohol. Avoid St. John\'s Wort. Avoid taking with grapefruit juice. Take with food. Combination of common side effects of all medicines . Food interactions and other recommendations Asentra 50: Avoid alcohol. Avoid St. John\'s ........

Tags: Drug combination Asentra, Asentra 50 & Xados, Asentra 50

Drug combination: Nebilet & Neurol 0,25 & Asentra 50


Nebilet & Asentra 50 . Food interactions and other recommendations Asentra 50: Avoid alcohol. Avoid St. John\'s Wort. Avoid taking with grapefruit juice. Take with food. Combination of common side effects of all medicines .......

Tags: Drug combination Nebilet, Nebilet & Neurol 0,25 & Asentra 50, Asentra 50

Asentra 50


Neužívejte přípravek Asentra: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Asentra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před užitím přípravku Asentra sdělte svému lékaři, zda máte nebo jste v minulosti měl( protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem Asentra. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké přípravky k léčbě hypertenze ( e potřebujete nižší dávku přípravku Asentra. - cukrovka ( diabetes); hladina krevní glukózy může být přípravkem Asentra ovlivněna a užívání přípravků k léčbě cukrovky může být nutné přizpůsobit. Přípravek Asentra lze použít pouze k léčbě dětí a dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulsivní poruchou ( je-li léčba ukončena náhle (viz bod 3: „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Asentra“ a bod 4: „Možné nežádoucí účinky“) Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Asentra pocit neklidu a nejste schopen ( Food interactions and other recommendations
Tags: Asentra 50, Asentra 50

Asentra 100


Neužívejte přípravek Asentra: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Asentra se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před užitím přípravku Asentra sdělte svému lékaři, zda máte nebo jste v minulosti měl( protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem Asentra. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké přípravky k léčbě hypertenze ( e potřebujete nižší dávku přípravku Asentra. - cukrovka ( diabetes); hladina krevní glukózy může být přípravkem Asentra ovlivněna a užívání přípravků k léčbě cukrovky může být nutné přizpůsobit. Přípravek Asentra lze použít pouze k léčbě dětí a dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulsivní poruchou ( je-li léčba ukončena náhle (viz bod 3: „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Asentra“ a bod 4: „Možné nežádoucí účinky“) Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Asentra pocit neklidu a nejste schopen ( Food interactions and other recommendations
Tags: Asentra 100, Asentra 50

Read about Asentra 50. To make it easier to search for topic: Asentra 50, we have prepared a list of links for search terms: Asentra 50. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Asentra 50.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info