Atomoxetin actavis


Search results for Atomoxetin actavis

Atomoxetin actavis


Neužívejte přípravek Atomoxetin Actavis: - jestliže jste alergický( Společné užívání přípravku Atomoxetin Actavis a IMAO může vyvolat závažné nežádoucí účinky, které mohou být i život ohrožující. co jste přestal(a) užívat přípravek Atomoxetin Actavis, než začnete užívat některý IMAO - máte oční onemocnění zvané glaukom s úzkým úhlem ( což může být způsobeno přípravkem Atomoxetin Actavis - máte závažné problémy s cévami v mozku - jako jsou cévní mozková příhoda, výduť a zeslabení části cévy ( aneurysma) nebo úzké či ucpané cévy - máte nádor nadledvin (feochromocytom) Neužívejte přípravek Atomoxetin Actavis, pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného. promluvte před zahájením užívání přípravku Atomoxetin Actavis se svým lékařem nebo lékárníkem. e přípravek Atomoxetin Actavis by mohl tyto problémy zhoršit. Před užitím přípravku
Tags: Atomoxetin actavis, Atomoxetin actavis

Read about Atomoxetin Actavis. To make it easier to search for topic: Atomoxetin actavis, we have prepared a list of links for search terms: Atomoxetin Actavis. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Atomoxetin Actavis.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info