Binabic


Search results for Binabic

Binabic


Neužívejte Binabic 50 mg, jestliže: .. jste alergický (přecitlivělý) na bikalutamid nebo na další složku přípravku Binabic 50 mg ( neužívejte přípravek Binabic 50 mg. než začnete přípravek Binabic 50 mg užívat. Přípravek Binabic 50 mg nesmí být podáván dětem. Upozornění a opatření .. ..Před užitím použitím přípravku Binabic 50 mg se poraďte se svým lékařem jestliže: .. Při užívání přípravku Binabic může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu. e užíváte přípravek Binabic 50 mg. Další léčivé přípravky a přípravek Binabic 50 mg .. Neužívejte přípravek Binabic 50 mg, pokud již užíváte některý z následujících léků: .. cyklosporin (lék používaný k potlačení Vaší imunity) .. .. .. blokátory vápníkových kanálů (léky používané při léčbě vysokého krevního tlaku a některých srdečních obtížích) .. .. .. .. .. ..Přípravek Binabic a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu ( kojení a plodnost .....

Tags: Binabic, Binabic

Read about Binabic. To make it easier to search for topic: Binabic, we have prepared a list of links for search terms: Binabic. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Binabic.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info