Biseptol 480


Search results for Biseptol 480

Drug combination: Paralen grip horký nápoj citrón & Biseptol 480


Paralen grip horký nápoj citrón & Biseptol 480 .......

Tags: Drug combination Paralen, Paralen grip horký nápoj citrón & Biseptol 480, Biseptol 480

Side effects: Paralen grip horký nápoj citrón & Biseptol 480


Side effects Paralen grip horký nápoj citrón a Biseptol 480 .......

Tags: Side effects Paralen, Paralen grip horký nápoj citrón & Biseptol 480, Biseptol 480


Biseptol 480


Nepoužívejte přípravek Biseptol 480 jestliže: – jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Biseptol 480 se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Se zvláštní opatrností lze použít přípravek Biseptol 480: – u pacientů trpících nedostatkem kyseliny listové ( Pokud se u Vás po použití Biseptol 480 vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza, nesmíte léčbu Biseptol 480 již nikdy znovu zahájit. Zvláštní opatrnosti je třeba dbát při podávání přípravku Biseptol 480 pacientům se selháním funkce jater a nebo ledvin. Další léčivé přípravky a Biseptol 480Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Biseptol 480 je koncentrátem pro infuzní roztok, je určen výhradně k nitrožilnímu podávání a musí být před podáním naředěn....

Tags: Biseptol 480, Biseptol 480

Biseptol


Neužívejte přípravek Biseptol .. Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek Biseptol užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Biseptol je zapotřebí .. dehydrogenázy (může dojít k hemolýze) .. ..• u pacientů s astmatem a těžkými alergickými projevy .. ..• u pacientů s poruchami funkce jater nebo ledvin .. ..• u velmi starých pacientů je zvýšeno riziko vzniku vážných nežádoucích účinků, včetně poškození ledvin nebo jater .. ..• pokud se během léčby vyskytne těžký a dlouhotrvající průjem, ukončete užívání přípravku Biseptol a obraťte se na svého lékaře ( může to být pseudomembranózní enteritida) .. ..• u pacientů s AIDS léčených kotrimoxazolem pro infekci Pneumocystis jiroveci se vyskytují častěji nežádoucí účinky, a to zvláště vyrážky, horečka, leukopenie, zvýšení hladin transamináz v séru, hyperkalemie a hyponatremie .. ..• pít množství tekutin abyste se vyvaroval(a) vzniku krystalů sulfonamidu v moči .. .. ..Další léčivé přípravky a Biseptol .. Přípravek Biseptol .....

Tags: Biseptol, Biseptol 480

Read about Biseptol 480. To make it easier to search for topic: Biseptol 480, we have prepared a list of links for search terms: Biseptol 480. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Biseptol 480.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info