Bortezomib actavis


Search results for Bortezomib actavis

Bortezomib actavis


Neužívejte přípravek Bortezomib Actavis: - jestliže jste alergický( v minulosti nebo během léčby přípravkem Bortezomib Actavis - onemocnění ledvin - středně závažná až závažná porucha funkce jater - pocit necitlivosti, brnění, pálení, slabost nebo bolesti rukou nebo nohou ( Před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Actavis a v jejím průběhu budete muset podstupovat pravidelná vyšetření krevního obrazu, k pravidelné kontrole počtu krevních buněk. Pokud máte lymfom z plášťových buněk a spolu s přípravkem Bortezomib Actavis se Vám podává lék rituximab, musíte svého lékaře informovat: - pokud se domníváte, že máte infekci jater ( které budete užívat v kombinaci s přípravkem Bortezomib Actavis pro informace vztahující se k těmto přípravkům před zahájením léčby přípravkem Bortezomib Actavis. Děti a dospívajícíPřípravek Bortezomib Actavis by se neměl používat u dětí .....

Tags: Bortezomib actavis, Bortezomib actavis

Read about Bortezomib Actavis. To make it easier to search for topic: Bortezomib actavis, we have prepared a list of links for search terms: Bortezomib Actavis. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Bortezomib Actavis.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info