Celaskon 100 mg


Search results for Celaskon 100 mg

Celaskon tablety 250


Neužívejte přípravek Celaskon tablety 250 mg: - jestliže jste alergický( Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon tablety 250 mgInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( O vhodnosti užívání přípravku Celaskonu tablety 250 mg současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamín C, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Celaskon tablety 250 mg přechodně užívat. Přípravek Celaskon tablety 250 mg s jídlem a pitímPřípravek se užívá nezávisle na jídle a pití. Přípravek Celaskon tablety 250 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti Přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti ( Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon tablety 250 mg) Tablety přípravku Celaskon jsou dostupné v síle 100 mg nebo 250 mg vitamínu C ( přípravek Celaskon tablety 100 mg, přípravek
Tags: Celaskon tablety 250, Celaskon 100 mg

Celaskon long effect


Neužívejte přípravek Celaskon long effect- jestliže jste alergický( Pokud budete podstupovat některé z uvedených laboratorních vyšetření moči nebo stolice, několik dní před provedením testu je třeba ukončit užívání přípravku Celaskon long effect. Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon long effectInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Jestliže užíváte některý z výše uvedených léků, poraďte se o užívání přípravku Celaskon long effect s lékařem nebo lékárníkem. zení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Celaskon long effect nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Celaskon long effect obsahuje sacharózu a oranžovou žluť Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Při užívaní přípravku Celaskon long effect se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu: Méně časté .....

Tags: Celaskon long effect, Celaskon 100 mg

Celaskon 500 mg ČervenÝ pomeranČ


Neužívejte přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč: .. Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Celaskon 500 červený pomeranč se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: .. Několik dní před těmito testy je potřeba přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč vysadit. Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč .. zení dopravních prostředků a obsluha strojů .. ..Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč obsahuje hydrogenuhličitan sodný, laktózu a sorbitol .. Neužívejte přípravek Celaskon 500 mg červený pomeranč: .. jestliže jste alergický( na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření .. Před užitím přípravku Celaskon 500 červený pomeranč se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud: .. trpíte poruchou metabolismu železa ( hemosiderosa, hemochromatosa) máte oxalátové ledvinové .....

Tags: Celaskon 500 mg, mg ČervenÝ pomeranČ, Celaskon 100 mg

Celaskon 100 mg ochucenÉ tablety


Neužívejte přípravek Celaskon: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Celaskon se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, a to zejména pokud - trpíte poruchou látkové přeměny železa ( Vitamin C může ve vyšších dávkách ovlivnit správnost výsledků některých laboratorních testů, zejména stanovení cukru v moči a test na krvácení ve stolici – několik dní před těmito testy je potřeba Celaskon vysadit. Další léčivé přípravky a přípravek CelaskonInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Jestliže užíváte deferoxamin (lék k odstraňování železa z organismu), penicilin, perorální antikoncepci, kyselinu acetylsalicylovou nebo léky ovlivňující srážlivost krve, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku Celaskon s lékařem. Přípravek Celaskon s jídlem a pitímPřípravek se užívá nezávisle na jídle a pití. V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy Celaskon přechodně užívat. .....

Tags: Celaskon 100 mg, mg ochucenÉ tablety, Celaskon 100 mg

Celaskon


Neužívejte přípravek Celaskon tablety 250 mg: - jestliže jste alergický( Další léčivé přípravky a přípravek Celaskon tablety 250 mgInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( O vhodnosti užívání přípravku Celaskonu tablety 250 mg současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují rovněž vitamín C, se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. V období těhotenství a kojení je zvýšená potřeba vitamínu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Celaskon tablety 250 mg přechodně užívat. Přípravek Celaskon tablety 250 mg s jídlem a pitímPřípravek se užívá nezávisle na jídle a pití. Přípravek Celaskon tablety 250 mg obsahuje hlinitý lak oranžové žluti Přípravek obsahuje hlinitý lak oranžové žluti ( Při užívání kyseliny askorbové (léčivá látka přípravku Celaskon tablety 250 mg) Tablety přípravku Celaskon jsou dostupné v síle 100 mg nebo 250 mg vitamínu C ( přípravek Celaskon tablety 100 mg, přípravek
Tags: Celaskon, Celaskon 100 mg

Read about Celaskon 100 Mg. To make it easier to search for topic: Celaskon 100 mg, we have prepared a list of links for search terms: Celaskon 100 Mg. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Celaskon 100 Mg.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info