Cinie 50


Search results for Cinie 50

Cinie 50


Neužívejte přípravek Cinie: • jestliže jste alergický( než použijete přípravek Cinie. Upozornění a opatřeníPřed tím, než Vám lékař předepíše přípravek Cinie, určí, zda je Vaše bolest hlavy způsobena migrénou a nikoli jinými stavy. Před užitím přípravku Cinie se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se na Vás vztahuje jakákoli z následujících skutečností: • jste si vědomi, že máte problémy s játry nebo ledvinami; • pokud u Vás byla diagnostikována epilepsie či jiná choroba se sníženým prahem pro vznik epileptických záchvatů; • pokud jste si vědomi alergie na antibakteriální léčiva patřící do skupiny sulfonamidů; • pokud jste léčeni pro vysoký krevní tlak, jelikož bylo v malém počtu případů pozorováno, že sumatriptan zvyšuje krevní tlak; • pokud užíváte selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ( Příliš časté užívání přípravku Cinie může mít za následek zejména chronickou bolest hlavy. jelikož bude možná nutné užívání přípravku Cinie přerušit; • pokud máte zvýšené riziko srdečního onemocnění ( než .....

Tags: Cinie 50, Cinie 50

Cinie 100


Neužívejte přípravek Cinie: • jestliže jste alergický( než použijete přípravek Cinie. Upozornění a opatřeníPřed tím, než Vám lékař předepíše přípravek Cinie, určí, zda je Vaše bolest hlavy způsobena migrénou a nikoli jinými stavy. Před užitím přípravku Cinie se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud se na Vás vztahuje jakákoli z následujících skutečností: • jste si vědomi, že máte problémy s játry nebo ledvinami; • pokud u Vás byla diagnostikována epilepsie či jiná choroba se sníženým prahem pro vznik epileptických záchvatů; • pokud jste si vědomi alergie na antibakteriální léčiva patřící do skupiny sulfonamidů; • pokud jste léčeni pro vysoký krevní tlak, jelikož bylo v malém počtu případů pozorováno, že sumatriptan zvyšuje krevní tlak; • pokud užíváte selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ( Příliš časté užívání přípravku Cinie může mít za následek zejména chronickou bolest hlavy. jelikož bude možná nutné užívání přípravku Cinie přerušit; • pokud máte zvýšené riziko srdečního onemocnění ( než .....

Tags: Cinie 100, Cinie 50

Read about Cinie 50. To make it easier to search for topic: Cinie 50, we have prepared a list of links for search terms: Cinie 50. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Cinie 50.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info