Citrafleet


Search results for Citrafleet

Citrafleet


Neužívejte přípravek Citrafleet jestliže: - jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Citrafleet se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: - jste nedávno podstoupil( Další léčivé přípravky a přípravek Citrafleet Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Budete-li přípravek Citrafleet užívat souběžně s jinými léčivými přípravky, může ovlivňovat jejich účinek, a také tyto léčivé přípravky mohou mít vliv na účinek přípravku Citrafleet. Známé nežádoucí účinky přípravku Citrafleet jsou popsány níže a jsou rozděleny podle četnosti svého výskytu: Velmi časté ( Kdykoli po užití dávky přípravku Citrafleet můžete očekávat častou a řídkou stolici....

Tags: Citrafleet, Citrafleet

Read about Citrafleet. To make it easier to search for topic: Citrafleet, we have prepared a list of links for search terms: Citrafleet. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Citrafleet.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info