Duloxetin sandoz


Search results for Duloxetin sandoz

Palonosetron sandoz


Další léčivé přípravky a přípravek Palonosetron SandozInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně: SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) používaných při léčbě deprese a/nebo úzkosti, mezi něž patří fluoxetin, paroxetin, sertralin, fluvoxamin, citalopram, escitalopram; SNRI (inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu) používaných při léčbě deprese a/nebo úzkosti, mezi něž patří venlafaxin, duloxetin. TěhotenstvíPokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, lékař Vám přípravek Palonosetron Sandoz nepodá, pokud to nebude zcela nezbytné. používat Nepoužívejte přípravek Palonosetron Sandoz: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Palonosetron Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - Jestliže trpíte akutní střevní obstrukcí nebo jste v minulosti trpěl( Pokud používáte Palonosetron Sandoz společně s dalšími léčivy, která mohou vyvolat abnormální .....

Tags: Palonosetron sandoz, Duloxetin sandoz

Leflunomid sandoz


Neužívejte přípravek Leflunomid Sandoz: - jestliže jste někdy měl( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Leflunomid Sandoz se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou: - pokud máte podstoupit specifický krevní test ( Protože nelze vyloučit přechod přípravku Leflunomid Sandoz do spermatu, má být během léčby přípravkem Leflunomid Sandoz používána spolehlivá antikoncepce. Muži, kteří se chtějí stát otcem dítěte, se mají obrátit na svého lékaře, který jim může doporučit přerušení užívání přípravku Leflunomid Sandoz a podání určitých léků k rychlejšímu a dostatečnému odstranění přípravku Leflunomid Sandoz z organismu. Potom bude třeba udělat krevní test, aby se potvrdilo, že přípravek Leflunomid Sandoz byl z Vašeho těla dostatečně vyloučen, a pak je třeba počkat alespoň další 3 měsíce před pokusem o oplodnění. Přípravek Leflunomid Sandoz může někdy působit potíže s krví, játry, plícemi nebo nervy v rukou či nohou. Váš lékař Vám bude před začátkem a během léčby .....

Tags: Leflunomid sandoz, Duloxetin sandoz

Duloxetin sandoz


Neužívejte přípravek Duloxetin Sandoz jestliže:  jste alergický( zda máte přípravek Duloxetin Sandoz užívat. kvůli kterým pro Vás nemusí být přípravek Duloxetin Sandoz vhodný. Před užíváním přípravku Duloxetin Sandoz se poraďte se svým lékařem, jestliže:  užíváte jiné přípravky k léčbě deprese ( které mohou způsobit poškození jater  užíváte jiné přípravky obsahující duloxetin (viz „Další léčivé přípravky a přípravek Duloxetin Sandoz“) Přípravek Duloxetin Sandoz může způsobovat pocit neklidu nebo neschopnost vydržet klidně sedět či stát. Děti a dospívající mladší 18 let Přípravek Duloxetin Sandoz se obvykle nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let. I přesto může lékař přípravek Duloxetin Sandoz pacientům mladším 18 let předepsat, pokud usoudí, že .....

Tags: Duloxetin sandoz, Duloxetin sandoz

Read about Duloxetin Sandoz. To make it easier to search for topic: Duloxetin sandoz, we have prepared a list of links for search terms: Duloxetin Sandoz. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Duloxetin Sandoz.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info