Enap iv


Search results for Enap iv

Panthenol 100 mg jenapharm


Nepoužívejte Panthenol 100 mg JENAPHARM - jestliže jste alergický( na na dexpanthenol nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Děti a dospívajícíNedoporučuje se podávat Panthenol 100 mg JENAPHARM dětem mladším než 14 let vzhledem k vysoké dávce. O použití u mladších dětí musí rozhodnout lékař. Další léčivé přípravky a Panthenol 100 mg JENAPHARMInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a) nebo které možná budete užívat. Nejsou dosud známy žádné lékové interakce. Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Během těhotenství a kojení by měla být doporučená denní dávka vitamínů zajištěna vyváženou stravou. Vzhledem k množství účinné látky v tomto přípravku je jeho užívání odůvodněno pouze v případě léčby vitamínové deficience ( nedostatku). Proto používání tohoto přípravku během těhotenství a kojení by mělo být pouze na .....

Tags: Panthenol 100 mg, mg jenapharm, Enap iv

Hydrocortison 10 mg jenapharm


Neužívejte Hydrocortison 10 mg JENAPHARM - jestliže jste alergický( na hydrokortison nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Hydrocortison 10 mg JENAPHARM se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud při léčbě přípravkem Hydrocortison 10 mg JENAPHARM dojde k mimořádné tělesné zátěži, jako jsou horečnatá onemocnění, úrazy nebo operace, je třeba o probíhající léčbě okamžitě informovat ošetřujícího lékaře nebo například lékaře záchranné služby ( viz bod 3. Jak se Hydrocortison 10 mg JENAPHARM užívá“) Zvýšenou pozornost lékaře při léčbě hydrokortisonem vyžadují vředová onemocnění žaludku či střev, těžká osteoporóza ( dnutí kostí) psychóza (duševní choroba) vyvolaná podáváním kortikoidů, závažné zvýšení krevního tlaku a srdeční nedostatečnost. Zejména v úvodní fázi léčby přípravkem Hydrocortison 10 mg JENAPHARM by se měly provádět pravidelné kontroly očním lékařem u pacientů s glaukomem ( zeleným zákalem) otevřeného úhlu i uzavřeného úhlu ( kongestivním i prostým) U .....

Tags: Hydrocortison 10 mg, mg jenapharm, Enap iv

Glucophage


Neužívejte Glucophage .. Jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( viz „Co obsahuje Glucophage“ v bodě 6) Jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami ( hodnota glomerulární filtrace pod 45 ml/min) Jestliže trpíte nekontrolovaným diabetem, doprovázeným např. těžkou hyperglykemií ( vysoká hladina krevního cukru) nevolností, zvracením, dehydratací, rychlým poklesem tělesné hmotnosti nebo ketoacidózou. Ketoacidóza je stav, při kterém se v krvi hromadí látky nazývané „ketonové .. látky“, a který může vést k diabetickému prekomatu ( stavu blížícímu se naprosté ztrátě vědomí) Mezi příznaky patří bolest v oblasti břicha, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo neobvyklý zápach dechu po ovoci. Jestliže jste ztratil( a) příliš mnoho tělních tekutin ( dehydratace), například při dlouhodobém nebo těžkém průjmu, nebo pokud jste zvracel( a) několikrát po sobě. Dehydratace může vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy ( viz „Upozornění a .. opatření“ .. Jestliže máte závažnou infekci, například infekci plic, průdušek nebo ledvin. Závažné infekce mohou vést k ledvinovým potížím, které pro Vás .....

Tags: Glucophage, Enap iv

Enap-hl


Neužívejte přípravek Enap-HL, Enap-H: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Enap-HL a Enap-H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud máte nízký krevní tlak a nerovnováhu solí a tekutin; - pokud jste léčen( e užíváte přípravek Enap-HL nebo Enap-H pokud podstupujete: - léčbu hemodialýzou, - odstranění cholesterolu z krve ( Přípravky Enap-HL a Enap-H se nedoporučují v časném těhotenství a nesmí být užívány, pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože mohou způsobit vážné poškození Vašeho dítěte, pokud jsou v této fázi těhotenství užívány ( Před užitím přípravku Enap-HL nebo Enap-H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: - blokátory receptorů pro angiotenzin II ( Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Enap-HL, Enap-H“. Další .....

Tags: Enap-hl, Enap iv

Enap-h


Neužívejte přípravek Enap-HL, Enap-H: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Enap-HL a Enap-H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud máte nízký krevní tlak a nerovnováhu solí a tekutin; - pokud jste léčen( e užíváte přípravek Enap-HL nebo Enap-H pokud podstupujete: - léčbu hemodialýzou, - odstranění cholesterolu z krve ( Přípravky Enap-HL a Enap-H se nedoporučují v časném těhotenství a nesmí být užívány, pokud jste déle než 3 měsíce těhotná, protože mohou způsobit vážné poškození Vašeho dítěte, pokud jsou v této fázi těhotenství užívány ( Před užitím přípravku Enap-HL nebo Enap-H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: - blokátory receptorů pro angiotenzin II ( Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Enap-HL, Enap-H“. Další .....

Tags: Enap-h, Enap iv

Enap i.v.


Nepoužívejte přípravek Enap i. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Enap i. Před užitím přípravku Enap i. pokud v průběhu léčby přípravkem Enap i. e používáte Enap, protože je velké riziko hypotenze při celkové anestezii. e jste užíval(a) Enap. Je tu riziko vzniku nežádoucí reakce z přecitlivělosti. Viz také informace v bodě: „Nepoužívejte přípravek Enap i. Používání přípravku Enap i. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Enap i. Lékař vám doporučí vysazení přípravku Enap i. Používání přípravku Enap i. Od třetího měsíce těhotenství se přípravek Enap i. Při kojení novorozence (v prvních týdnech po porodu) a obzvláště nedonošeného dítěte není léčba přípravkem Enap i. Další léčivé přípravky a přípravek Enap i. Proto se během léčby injekčním roztokem Enap mohou vyskytnout stejné nežádoucí .....

Tags: Enap iv, Enap iv

Enap


Neužívejte přípravek Enap- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Enap se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Užívání přípravku Enap není vhodné na počátku těhotenství. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Enap nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu – viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost“. Pokud u Vás při užívání přípravku Enap nastane kterýkoliv z následujících příznaků, měl( e užíváte Enap: - jakýkoliv chirurgický zákrok nebo podání znecitlivujících prostředků ( Jestliže zahajujete po prvé léčbu přípravkem Enap, bude Váš lékař sledovat často Váš krevní tlak, aby se ujistil, že dostáváte správnou dávku. abyste ihned přerušil(a) užívání přípravku Enap a navštívil( Je životně důležité zastavit podávání přípravku Enap a ihned vyhledat lékařskou péči, pokud zaznamenáte svědění, krátký dech nebo sípání a vznik otoku rukou, úst, hrdla, obličeje nebo očí. Neužívejte .....

Tags: Enap, Enap iv

Read about Enap Iv. To make it easier to search for topic: Enap iv, we have prepared a list of links for search terms: Enap Iv. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Enap Iv.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info