Fluimucil 200


Search results for Fluimucil 200

Fluimucil 600


Neužívejte přípravek Fluimucil- jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Fluimucil 100, Fluimucil 200 či Fluimucil 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - trpíte průduškovým astmatem. Váš lékař Vás bude v průběhu léčby přípravkem Fluimucil pravidelně vyšetřovat. Pokud u Vás během užívání přípravku dojde k dechovým obtížím (ztížené dýchání), léčbu přípravkem Fluimucil okamžitě ukončete a navštivte lékaře. trpíte nesnášenlivostí histaminu, mohou se u Vás při dlouhodobé léčbě přípravkem Fluimucil projevit příznaky nesnášenlivosti jako je bolest hlavy, vasomotorická ( Další léčivé přípravky a FluimucilInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Pro současné užívání přípravku Fluimucil a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a jejich užívání je možné pouze na přímé doporučení lékaře. užívání ústy) některých antibiotik .....

Tags: Fluimucil 600, Fluimucil 200

Fluimucil 200


Neužívejte přípravek Fluimucil- jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Fluimucil 100, Fluimucil 200 či Fluimucil 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - trpíte průduškovým astmatem. Váš lékař Vás bude v průběhu léčby přípravkem Fluimucil pravidelně vyšetřovat. Pokud u Vás během užívání přípravku dojde k dechovým obtížím (ztížené dýchání), léčbu přípravkem Fluimucil okamžitě ukončete a navštivte lékaře. trpíte nesnášenlivostí histaminu, mohou se u Vás při dlouhodobé léčbě přípravkem Fluimucil projevit příznaky nesnášenlivosti jako je bolest hlavy, vasomotorická ( Další léčivé přípravky a FluimucilInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Pro současné užívání přípravku Fluimucil a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a jejich užívání je možné pouze na přímé doporučení lékaře. užívání ústy) některých antibiotik .....

Tags: Fluimucil 200, Fluimucil 200

Fluimucil 100


Neužívejte přípravek Fluimucil- jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Fluimucil 100, Fluimucil 200 či Fluimucil 600 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - trpíte průduškovým astmatem. Váš lékař Vás bude v průběhu léčby přípravkem Fluimucil pravidelně vyšetřovat. Pokud u Vás během užívání přípravku dojde k dechovým obtížím (ztížené dýchání), léčbu přípravkem Fluimucil okamžitě ukončete a navštivte lékaře. trpíte nesnášenlivostí histaminu, mohou se u Vás při dlouhodobé léčbě přípravkem Fluimucil projevit příznaky nesnášenlivosti jako je bolest hlavy, vasomotorická ( Další léčivé přípravky a FluimucilInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Pro současné užívání přípravku Fluimucil a antitusik proto musí být zvlášť závažné důvody a jejich užívání je možné pouze na přímé doporučení lékaře. užívání ústy) některých antibiotik .....

Tags: Fluimucil 100, Fluimucil 200

Read about Fluimucil 200. To make it easier to search for topic: Fluimucil 200, we have prepared a list of links for search terms: Fluimucil 200. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Fluimucil 200.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info