Gabagamma


Search results for Gabagamma

Gabagamma


Neužívejte přípravek Gabagamma- jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Gabagamma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma, - podstupujete-li hemodialýzu ( Důležitá informace o možných závažných reakcíchMalý počet pacientů užívajících přípravek Gabagamma zaznamenal alergickou reakci, nebo možnou závažnou kožní reakci, která se může rozvinout v ještě vážnější potíže, není-li léčena. abyste znal(a) tyto příznaky a během léčby přípravkem Gabagamma na ně dával( Další léčivé přípravky a GabagammaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( protože opioidy mohou zvýšit účinek přípravku Gabagamma. Kromě toho může kombinace přípravku Gabagamma s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum dýchání. Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)Je-li přípravek Gabagamma .....

Tags: Gabagamma, Gabagamma

Read about Gabagamma. To make it easier to search for topic: Gabagamma, we have prepared a list of links for search terms: Gabagamma. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Gabagamma.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info