Geloplasma


Search results for Geloplasma

Geloplasma


Nepoužívejte přípravek Geloplasma- jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před použitím přípravku Geloplasma se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou Tento roztok se nesmí podávat nitrosvalově. ale může být upřednostněno odebrání vzorků pro tyto testy před infuzí přípravku Geloplasma. Protože existuje možnost alergických reakcí, je nutné průběžné sledování pacienta. V těchto případech by Vám neměla být Geloplasma podávána z důvodu možných zkřížených reakcí: - pokud jste si vědom( Další léčivé přípravky a přípravek GeloplasmaSoučasné podání jiných intravenózních léků s přípravkem Geloplasma je nežádoucí. TěhotenstvíNejsou k dispozici žádné nebo je k dispozici jen málo údajů o použití přípravku Geloplasma u těhotných žen. zda se Geloplasma vylučuje do lidského mateřského mléka. PlodnostNejsou k dispozici žádné údaje o účincích přípravku Geloplasma na lidskou nebo zvířecí plodnost. než začnete přípravek
Tags: Geloplasma, Geloplasma

Read about Geloplasma. To make it easier to search for topic: Geloplasma, we have prepared a list of links for search terms: Geloplasma. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Geloplasma.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info