Imatinib sandoz


Search results for Imatinib sandoz

Imatinib sandoz


Neužívejte přípravek Imatinib Sandoz: - jestliže jste alergický( aniž byste Imatinib Sandoz užíval( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Imatinib Sandoz se poraďte se svým lékařem: - jestliže máte nebo jste v minulosti měl( Přípravek Imatinib Sandoz může hepatitidu B znovu aktivovat, což může v některých případech vést k úmrtí. oznamte to lékaři před užíváním přípravku Imatinib Sandoz. Pokud začnete velmi rychle přibývat na váze během léčby přípravkem Imatinib Sandoz, sdělte to ihned svému lékaři. Během užívání přípravku Imatinib Sandoz bude Váš lékař pravidelně sledovat, zda lék účinkuje. kteří užívají přípravek Imatinib Sandoz, se může projevit pomalejší tělesný růst, než je běžné. Další léčivé přípravky a přípravek Imatinib
Tags: Imatinib sandoz, Imatinib sandoz

Read about Imatinib Sandoz. To make it easier to search for topic: Imatinib sandoz, we have prepared a list of links for search terms: Imatinib Sandoz. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Imatinib Sandoz.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info