Maalox citron suspenze


Search results for Maalox citron suspenze

Maalox citron suspenze


Neužívejte přípravek Maalox citron suspenze- jestliže jste alergický( dlouhodobé užívání antacid jako je přípravek Maalox citron suspenze se nedoporučuje. užívání přípravku Maalox citron suspenze se nedoporučuje. Přípravek Maalox citron suspenze není určen k dlouhodobému užívání. Děti a dospívajícíPřípravek Maalox citron suspenze není určen dětem a dospívajícím mladším než 15 let. Další léčivé přípravky a přípravek Maalox citron suspenzeÚčinky přípravku Maalox citron suspenze a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Je vhodné dodržovat nejméně dvouhodinový (u fluorochinolonů čtyřhodinový) odstup mezi užíváním přípravku Maalox
Tags: Maalox citron suspenze, Maalox citron suspenze

Read about Maalox Citron Suspenze. To make it easier to search for topic: Maalox citron suspenze, we have prepared a list of links for search terms: Maalox Citron Suspenze. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Maalox Citron Suspenze.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info