Methotrexat accord


Search results for Methotrexat accord

Drug combination: Trexan & Isicom 100 mg & Betaxa 20 & Zorem & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Anopyrin


The serum concentration of Methotrexate can be increased when it is combined with Acetylsalicylic acid....Trexan (methotrexate)...

Tags: Drug combination Trexan, Trexan & Isicom 100 mg & Betaxa 20 & Zorem & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Anopyrin, Methotrexat accord

Pantoprazol accord


Nepoužívejte přípravek PANTOPRAZOL Accord:  Jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku PANTOPRAZOL Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:  jestliže máte závažné jaterní onemocnění. pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku PANTOPRAZOL Accord 40 mg a snižuje množství žaludeční kyseliny. Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem PANTOPRAZOL Accord 40 mg bude možná nutné ukončit. Ihned informujte lékaře předtím nebo potom, co užijete tento lék, pokud se objeví některý z následujících příznaků:  nechtěný úbytek tělesné hmotnosti (nesouvisející s dietou nebo cvičením)  opakované zvracení  problémy s polykáním nebo bolest při polykání  zvracení krve; to se může projevit jako tmavá kávová zrna ve zvratcích  vypadáte bledý(á) a cítíte se slabý(á) (anémie)  krev ve stolici, které mohou mít černý nebo dehtovitý vzhled  bolest na hrudi  bolest žaludku  .....

Tags: Pantoprazol accord, Methotrexat accord

Methotrexat accord


Nepoužívejte přípravek Methotrexat Accord Jestliže jste alergický( Během léčby přípravkem Methotrexat Accord Vám nesmí být podávány živé vakcíny. Během léčby přípravkem Methotrexat Accord mohou být kůže nebo oči velmi citlivé na sluneční záření nebo na jiné formy záření. Před použitím přípravku Methotrexat Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Přípravek Methotrexat Accord 100 mg/ml nesmí být podáván do páteře ( Další léčivé přípravky a přípravek Methotrexat AccordInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( jako je acitretin nebo isotretinoin)  Revmatické artritidy nebo onemocnění střev (sulfsalazin)  Odmítnutí po transplantaci orgánů (azathioprin)  Pokud potřebujete být očkován(a) živou vakcínou Přípravek Methotrexat Accord s jídlem, pitím a .....

Tags: Methotrexat accord, Methotrexat accord

Furosemid accord


Nepoužívejte přípravek Furosemid Accord: 2  jestliže jste alergický( Zvláštní opatrnost při použití přípravku Furosemid Accord je zapotřebí, jestliže:  máte obvykle problémy s močením v důsledku obstrukce ( Další léčivé přípravky a přípravek Furosemid AccordProsím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době užíval( Furosemid Accord je podán:  pomalou injekcí do žíly (...

Tags: Furosemid accord, Methotrexat accord

Fluorouracil accord


Nepoužívejte Fluorouracil Accord jestliže jste alergický/á ( li Váš nádor nezhoubný,  jestliže jste příliš oslabený/á dlouhou nemocí,  jestliže máte kostní dřeň poškozenou jinými léčbami (včetně ozařování), 2  jestliže užíváte brivudin, sorivudin a analogy (antivirové léky),  jestliže jste těhotná nebo kojící žena,  jestliže máte závažnou poruchu funkce jater  jestliže jste homozygotní pro enzym dihydropyrimidindehydrogenázu (DPD) Upozornění a opatřeníPřed použítím přípravku Fluorouracil Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Dbejte zvláštní opatrnosti při použítí přípravku Fluorouracil Accord:  jestliže dojde k přílišnému snížení počtu krvinek ( Další léčivé přípravky a Fluorouracil Accord: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Protože není známo, zda fluoruracil přechází do mateřského mléka, musíte při léčbě přípravkem Fluorouracil Accord kojení přerušit. li muž, měl byste se vyhnout možnosti zplodit dítě během léčby přípravkem .....

Tags: Fluorouracil accord, Methotrexat accord

Cytarabine accord


Nepoužívejte přípravek Cytarabine Accord:  jestliže jste alergický/á ( přecitlivělý/á) na cytarabin nebo na kteroukoli další složku přípravku Cytarabine Accord jestliže je množství krvinek při krevních testech příliš nízké z jiných důvodů, než je rakovina, nebo jestliže toto rozhodl lékař  jestliže pociťujete rostoucí obtíže při koordinaci těla po radiační léčbě nebo léčbě jinými léky proti rakovině, jako je methotrexát. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Cytarabine Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Zvláštní pozornost věnujte při podání přípravku Cytarabine Accord:  jestliže je Vaše kostní dřeň ve špatném stavu, má být léčba zahájena pod pečlivým lékařským dohledem  jestliže máte onemocnění jater  cytarabin výrazně snižuje tvorbu krevních buněk v kostní dřeni. Další léčivé přípravky a přípravek Cytarabine AccordInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal/a nebo které možná budete používat. Podobně jako všechny léky, může .....

Tags: Cytarabine accord, Methotrexat accord

Bleomycin accord


Bleomycin Accord Vám nebude podán • jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než Vám bude Bleomycin Accord podán. Podpůrná léčba a farmakologická opatření mohou takovým komplikacím zabránit nebo je zmírnit Další léčivé přípravky a Bleomycin Accord Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( To se týká používání níže uvedených (léčivých) přípravků, jelikož jejich účinky se při používání s přípravkem Bleomycin Accord mohou navzájem ovlivňovat a/nebo můžou mít nežádoucí účinky....

Tags: Bleomycin accord, Methotrexat accord

Read about Methotrexat Accord. To make it easier to search for topic: Methotrexat accord, we have prepared a list of links for search terms: Methotrexat Accord. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Methotrexat Accord.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info