Paracetamol dr max


Search results for Paracetamol dr max

Drug combination: Relpax & Talvosilen


Food interactions and other recommendationsRelpax: Exposure to the product (area below curve) and maximum concentrations are increased when product is taken with a high-fat meal. Food interactions and other recommendationsRelpax: Exposure to the product (area below curve) and maximum .....Talvosilen (codeine and paracetamol)...

Tags: Drug combination Relpax, Relpax & Talvosilen, Paracetamol dr max

Drug combination: Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10


Triplixam & Nebilet .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Nebivolol. Triplixam & Torvacard 10 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Atorvastatin. Warfarin orion & Nolpaza .The metabolism of Warfarin can be decreased when combined with .....Zaldiar (tramadol and paracetamol)...

Tags: Drug combination Triplixam, Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10, Paracetamol dr max


Drug combination: Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10 &


Triplixam & Nebilet .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Nebivolol. Triplixam & Torvacard 10 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Atorvastatin. Triplixam & .The serum concentration of Rosuvastatin can be increased when it is combined .....Zaldiar (tramadol and paracetamol)...

Tags: Drug combination Triplixam, Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10 &, Paracetamol dr max

Drug combination: Relpax & Paralen 500


Food interactions and other recommendationsRelpax: Exposure to the product (area below curve) and maximum concentrations are increased when product is taken with a high-fat meal. Food interactions and other recommendationsRelpax: Exposure to the product (area below curve) and maximum .....Paralen 500 (paracetamol,acetaminofen)...

Tags: Drug combination Relpax, Relpax & Paralen 500, Paracetamol dr max

Drug combination: Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10 &


Triplixam & Nebilet .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Nebivolol. Triplixam & Torvacard 10 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Atorvastatin. Triplixam & .The serum concentration of Rosuvastatin can be increased when it is combined .....Zaldiar (tramadol and paracetamol)...

Tags: Drug combination Triplixam, Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10 &, Paracetamol dr max

Drug combination: Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10


Triplixam & Nebilet .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Nebivolol. Triplixam & Torvacard 10 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Atorvastatin. Warfarin orion & Nolpaza .The metabolism of Warfarin can be decreased when combined with .....Zaldiar (tramadol and paracetamol)...

Tags: Drug combination Triplixam, Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10, Paracetamol dr max

Drug combination: Pantomyl & Paralen extra proti bolesti & Lipertance & Atorvastatin mylan


Paralen extra proti bolesti & Lipertance .The risk or severity of adverse effects can be increased when Acetaminophen is combined with Atorvastatin. Paralen extra proti bolesti & Atorvastatin mylan .The risk or severity of adverse effects can be increased when Acetaminophen is combined with Atorvastatin. Lipertance & Atorvastatin mylan .The .....Paralen extra proti bolesti (paracetamol, combinations excl...

Tags: Drug combination Pantomyl, Pantomyl & Paralen extra proti bolesti & Lipertance & Atorvastatin mylan, Paracetamol dr max

Drug combination: Relpax & Korylan


Food interactions and other recommendationsRelpax: Exposure to the product (area below curve) and maximum concentrations are increased when product is taken with a high-fat meal. Food interactions and other recommendationsRelpax: Exposure to the product (area below curve) and maximum .....Korylan (codeine and paracetamol)...

Tags: Drug combination Relpax, Relpax & Korylan, Paracetamol dr max

Drug combination: Ibuprofen dr.max & Paralen 500


Food interactions and other recommendationsIbuprofen dr. max: Avoid alcohol Food delays the time to reach peak plasma concentrations by 30-60 minutes and reduces peak plasma concentrations by 30-50%. Food interactions and other recommendationsIbuprofen dr. max: Avoid alcohol Food delays the .....Paralen 500 (paracetamol,acetaminofen)...

Tags: Drug combination Ibuprofen, Ibuprofen drmax & Paralen 500, Paracetamol dr max

Drug combination: Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10


Triplixam & Nebilet .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Nebivolol. Triplixam & Torvacard 10 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Atorvastatin. Warfarin orion & Nolpaza .The metabolism of Warfarin can be decreased when combined with .....Zaldiar (tramadol and paracetamol)...

Tags: Drug combination Triplixam, Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10, Paracetamol dr max

Side effects: Ibuprofen dr.max & Paralen 500


Side effects Ibuprofen dr. max a Paralen 500 . Side effects Ibuprofen dr. max a Paralen 500 ....Paralen 500 (paracetamol,acetaminofen)...

Tags: Side effects Ibuprofen, Ibuprofen drmax & Paralen 500, Paracetamol dr max

Drug combination: Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10


Triplixam & Nebilet .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Nebivolol. Triplixam & Torvacard 10 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Atorvastatin. Warfarin orion & Nolpaza .The metabolism of Warfarin can be decreased when combined with .....Zaldiar (tramadol and paracetamol)...

Tags: Drug combination Triplixam, Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10, Paracetamol dr max

Drug combination: Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10


Triplixam & Nebilet .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Nebivolol. Triplixam & Torvacard 10 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Atorvastatin. Warfarin orion & Nolpaza .The metabolism of Warfarin can be decreased when combined with .....Zaldiar (tramadol and paracetamol)...

Tags: Drug combination Triplixam, Triplixam & Warfarin orion & Zaldiar & Nolpaza & Nebilet & Torvacard 10, Paracetamol dr max

Drug combination: Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Paralen 500


Food may decrease maximum plasma levels and area under the curve, but this is clinically inconsequential according to the manufacturer. Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Paralen 500 .The risk or severity of adverse effects can be increased when Acetaminophen is combined with Atorvastatin. Food interactions and other .....Paralen 500 (paracetamol,acetaminofen)...

Tags: Drug combination Atorvastatin, Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Paralen 500, Paracetamol dr max

Zaldiar effervescens


Jestliže užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; - jestliže máte onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. Důležité: Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol a tramadol. Informujte svého lékaře v případě, že užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol, abyste nepřekročil( snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie) .. .. .. .. .. ..Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v průběhu léčby přípravky, které obsahovaly pouze samotný tramadol, nebo samotný paracetamol. Přesto byste měl( Informujte svého lékaře v případě, že užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol, abyste nepřekročil(a) maximální denní dávku....

Tags: Zaldiar effervescens, Paracetamol dr max

Zaldiar


Jestliže jste alergický(á) na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol, protože by mohlo dojít k neúmyslnému předávkování; - máte problémy s játry nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou; - máte potíže s ledvinami; - máte těžké potíže při dýchání, např. Důležité: Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol a tramadol. Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakýkoli jiný přípravek obsahující paracetamol nebo tramadol, abyste nepřekročil( snížení hladiny cukru v krvi (hypoglykemie) .. .. .. .. .. .. .. ..Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v průběhu léčby přípravky, které obsahovaly buď pouze tramadol nebo paracetamol. Nicméně byste měl( Velmi vzácně byly při užívání přípravků s obsahem paracetamolu hlášeny závažné kožní reakce. Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakýkoli jiný přípravek obsahující paracetamol nebo tramadol, abyste nepřekročil(a) maximální denní dávku....

Tags: Zaldiar, Paracetamol dr max

Tutus


Jestliže jste alergický(á) na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol - máte jaterní problémy nebo onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. Důležité: Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol a tramadol. Sdělte svému lékaři, pokud užíváte jiný lék obsahující také paracetamol nebo tramadol, abyste nepřekročil( pokles hladiny cukru v krvi Navíc, následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v průběhu léčby přípravky, které obsahovaly buď pouze tramadol, nebo paracetamol. Nicméně máte informovat svého lékaře, pokud by se u Vás projevily v průběhu léčby přípravkem Tutus některé následující příznaky: - pocity na omdlení při vstávání z polohy vleže nebo vsedě, pomalý srdeční tep, mdloby - změna chuti k jídlu - svalová slabost, pomalejší nebo mělčí dýchání - změny nálady, změny aktivity ( Sdělte svému lékaři, pokud užíváte jiný lék obsahující také paracetamol nebo tramadol, abyste nepřekročil(a)
Tags: Tutus, Paracetamol dr max

Tramylpa


Neužívejte přípravek Tramylpa,• jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( Důležité: Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol a tramadol. Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol, aby nedošlo k překročení 3/6 maximální denní dávky. Kromě toho byly pacienty užívajícími léky, které obsahují pouze tramadol nebo paracetamol hlášeny následující nežádoucí účinky: Vzácné ( Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol, aby nedošlo k překročení 3/6 maximální denní dávky....

Tags: Tramylpa, Paracetamol dr max

Tramadol/paracetamol teva


Neužívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva: - jestliže jste alergický( na tramadol nebo paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( jestliže užíváte inhibitory MAO (určité léky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) nebo jste je užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Tramadol/Paracetamol Teva;- trpíte-li závažnou poruchou jater; - trpíte-li epilepsií, která není dostatečně léčbou zvládána. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tramadol/Paracetamol Teva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: - užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; - máte jaterní problémy nebo onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou. ekněte svému lékaři nebo stomatologovi, že užíváte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva Jestliže se Vás v minulosti týkal kterýkoli z výše uvedených bodů nebo se Vás týká nyní, kdy užíváte přípravek Tramadol/Paracetamol Teva, ujistěte se, že Váš lékař o tom ví. Další léčivé .....

Tags: Tramadol/paracetamol teva, Paracetamol dr max

Tramadol/paracetamol amneal


Neužívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Amneal• jestliže jste alergický( na paracetamol, tramadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6); alergická reakce se může projevovat jako kožní vyrážka, otok obličeje, sípavé dýchání nebo těžkosti s dýcháním; • při akutní otravě alkoholem; přípravky na spaní, přípravky proti bolesti nebo jinými psychotropními přípravky (přípravky ovlivňující náladu a emoce); • pokud užíváte inhibitory monoaminooxidázy (IMAO, určité přípravky používané k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby) nebo jste je užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Tramadol/Paracetamol Amneal; • pokud máte závažnou poruchu funkce jater; • pokud máte epilepsii, která není dostatečně zvládnuta léčbou. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tramadol/Paracetamol Amneal se poraďte se svým lékařem, jestliže: • užíváte jiné přípravky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; • máte problémy s játry nebo onemocnění jater, nebo pokud jste si všiml( ekněte svému lékaři nebo stomatologovi, že užíváte přípravek .....

Tags: Tramadol/paracetamol amneal, Paracetamol dr max

Tramadol/paracetamol actavis


Neužívejte přípravek Tramadol/Paracetamol Actavis:  jestliže jste alergický( na tramadol, paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( pokud užíváte inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo jste je užíval(a) v posledních 14 dnech před léčbou přípravkem Tramadol/Paracetamol Actavis. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Tramadol/Paracetamol Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:  užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol  máte jaterní problémy nebo onemocnění jater, kdy Vaše oči a kůže žloutnou, to může být značit žloutenku  máte potíže s ledvinami  máte těžké potíže při dýchání, např. morfín)  užíváte jiné léky proti bolesti, které obsahují buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin  máte dostat anestetika (řekněte svému lékaři nebo stomatologovi, že užíváte přípravek Tramadol/Paracetamol Actavis) Další léčivé přípravky a přípravek Tramadol/Paracetamol Actavis Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v .....

Tags: Tramadol/paracetamol actavis, Paracetamol dr max

Thomapyrin


Je třeba se vyhnout současnému užívání jiných léků obsahujících paracetamol, aby se předešlo předávkování paracetamolem, které může způsobit závažné poškození jater....

Tags: Thomapyrin, Paracetamol dr max

Partramec


Jestliže jste alergický(á) na paracetamol, tramadol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( užíváte jiné léky, které obsahují paracetamol nebo tramadol; - máte jaterní problémy nebo onemocnění jater nebo si všimnete, že Vaše oči a kůže žloutnou, to může být příznakem žloutenky nebo problémů se žlučovými cestami; - máte potíže s ledvinami; - máte potíže při dýchání, např. Důležité: Tento léčivý přípravek obsahuje paracetamol a tramadol. Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol ( Následující nežádoucí účinky byly zaznamenány v průběhu léčby přípravky, které obsahovaly buď pouze tramadol, nebo paracetamol. Pokud by se však u Vás projevily v průběhu léčby přípravkem Partramec, informujte svého lékaře. Informujte svého lékaře, pokud užíváte jakýkoli jiný lék obsahující paracetamol nebo tramadol (včetně těch, které si koupíte sám(a), abyste nepřekročil(a) maximální denní dávku....

Tags: Partramec, Paracetamol dr max

Paramax rapid


Jestliže jste alergický(á) na paracetamol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( při dlouhodobém podávání vyšších dávek paracetamolu a při podávání paracetamolu u pacientů se změnami jaterních funkcí, při kterém se doporučuje pravidelná kontrola jaterních testů; - při snížené funkci ledvin, kdy musí pacienti užívat nižší dávky přípravku, které určí lékař; - při léčbě perorálními antikoagulancii ( fosfátdehydrogenázy lze přípravek užívat pouze po poradě s lékařem; Neužívejte tento přípravek bez doporučení lékaře, pokud máte problémy s požíváním alkoholu a/nebo trpíte jaterním onemocněním a/nebo užíváte jakákoliv léčiva obsahující paracetamol. Další léčivé přípravky a PARAMAX Rapid 250 mgÚčinky přípravku Paramax Rapid 250 mg a jiných současně používaných přípravků se mohou vzájemně ovlivňovat. jiné léky obsahující paracetamol. PARAMAX Rapid 250 mg s jídlem a pitímBěhem léčby se nesmí konzumovat alkoholické nápoje. Dávkování u dětí: U dětí se dávkování přípravku .....

Tags: Paramax rapid, Paracetamol dr max

Read about Paracetamol Dr Max. To make it easier to search for topic: Paracetamol dr max, we have prepared a list of links for search terms: Paracetamol Dr Max. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Paracetamol Dr Max.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info