Rosuvastatin krka


Search results for Rosuvastatin krka

Rosuvastatin krka


Neužívejte přípravek Rosuvastatin Krka: - Jestliže jste alergický( Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Rosuvastatin Krka, přestaňte ihned užívat Rosuvastatin Krka a informujte ošetřujícího lékaře. Navíc neužívejte přípravek Rosuvastatin Krka v dávkách 30 mg nebo 40 mg ( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Rosuvastatin Krka se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - Jestliže máte problémy s ledvinami. Další léčivé přípravky a přípravek Rosuvastatin Krka“ níže. Jestliže je pacient mladší než 6 let: Rosuvastatin Krka nemají užívat děti mladší než 6 let. Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku Rosuvastatin Krka. - Jestliže užíváte nebo jste v posledních 7 dnech užíval( Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Rosuvastatin Krka .....

Tags: Rosuvastatin krka, Rosuvastatin krka

Read about Rosuvastatin Krka. To make it easier to search for topic: Rosuvastatin krka, we have prepared a list of links for search terms: Rosuvastatin Krka. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Rosuvastatin Krka.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info