Staloral 300


Search results for Staloral 300

Staloral


Neužívejte přípravek Staloral: .. Informujte lékaře, pokud máte po užití přípravku Staloral alergické příznaky ( Musíte léčbu přípravkem Staloral přerušit až do úplného zhojení. Informujte svého lékaře, pokud dodržujete dietu s přísným omezením sodíku, jelikož přípravek sodík obsahuje (viz bod Staloral obsahuje chlorid sodný) Další léčivé přípravky a Staloral .. Očkování má proběhnout bez přerušení léčby přípravkem Staloral po lékařském zhodnocení Vašeho celkového stavu. Při léčbě přípravkem Staloral může být používána symptomatická léčba ( Klinické údaje o užívání přípravku Staloral u těhotných a kojících žen nejsou k dispozici. Proto nemáte s léčbou přípravkem Staloral začínat v těhotenství a při kojení, pokud lékař nerozhodne jinak. Jestliže během léčby přípravkem Staloral otěhotníte, informujte lékaře, který rozhodne, zda v léčbě pokračovat. zení dopravních prostředků a obsluha strojů .. ..Staloral nemá .....

Tags: Staloral, Staloral 300

Read about Staloral 300. To make it easier to search for topic: Staloral 300, we have prepared a list of links for search terms: Staloral 300. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Staloral 300.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info