Sumatriptan actavis


Search results for Sumatriptan actavis

Sumatriptan actavis


Neužívejte přípravek Sumatriptan Actavis  jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Sumatriptan Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem  jestliže máte projevy srdeční choroby, jako je přechodná bolest na hrudníku nebo pocit tlaku na hrudníku, které mohou rovněž vystřelovat směrem ke krku  jestliže používáte léky na vysoký krevní tlak  jestliže používáte léky patřící do skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu ( Po užívání přípravku Sumatriptan Actavis můžete pociťovat krátkodobou bolest a pocit tlaku na hrudníku. K úpravě obtíží může být potřebné vysadit léčbu přípravkem Sumatriptan Actavis. Děti a dospívajícíSumatriptan Actavis se nedoporučuje u dětí a dospívajících do 18 let. Další léčivé přípravky a přípravek Sumatriptan ActavisNěkteré léky mohou ovlivnit účinek přípravku Sumatriptan
Tags: Sumatriptan actavis, Sumatriptan actavis

Sertralin actavis


Neužívejte přípravek Sertralin Actavis• jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Sertralin Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte nebo jste v minulosti trpěli některým z následujících onemocnění: • Serotoninový syndrom nebo neuroleptický maligní syndrom. li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem Sertralin Actavis. Informujte svého lékaře, užíváte-li léky na vysoký krevní tlak, protože tyto léky také mohou snižovat hladinu sodíku v krvi. Váš lékař může rozhodnout, že potřebujete nižší dávku přípravku Sertralin Actavis. • Cukrovka. Hladina glukózy v krvi může být přípravkem Sertralin Actavis ovlivněna a užívání léků na cukrovku možná bude nutné tomu přizpůsobit. Přípravek Sertralin Actavis lze použít pouze k léčbě dětí a dospívajících ve věku 6 - 17 let trpících obsedantně kompulzivní poruchou. To lze očekávat ještě několik dní po ukončení užívání přípravku Sertralin Actavis. Neklid/akatizieUžití sertralinu bylo .....

Tags: Sertralin actavis, Sumatriptan actavis

Linezolid actavis


Amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin  léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan  léky používané k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin ( Neužívejte přípravek Linezolid Actavis, jestliže:  jste alergický( Přípravek Linezolid Actavis pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z následujících otázek. amitriptylin, citalopram, klomipramin, dosulepin, doxepin, fluoxetin, fluvoxamin, imipramin, lofepramin, paroxetin, sertralin  léky užívané k léčbě migrény, jako sumatriptan a zolmitriptan  léky používané k léčbě náhlé závažné alergické reakce, jako je adrenalin (epinefrin)  léky, které zvyšují Váš krevní tlak, jako je noradrenalin (norepinefrin), dopamin a dobutamin  léky užívané k léčbě středně silné až silné bolesti, jako je pethidin  léky užívané k léčbě úzkostných poruch, jako je buspiron  antibiotikum nazývané rifampicin Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Linezolid Actavis se poraďte se svým lékařem nebo .....

Tags: Linezolid actavis, Sumatriptan actavis

Read about Sumatriptan Actavis. To make it easier to search for topic: Sumatriptan actavis, we have prepared a list of links for search terms: Sumatriptan Actavis. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Sumatriptan Actavis.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info