Technescan lyomaa


Search results for Technescan lyomaa

Technescan lyomaa


Nepoužívejte přípravek Technescan LyoMAA jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Technescan LyoMAA se poraďte se svým lékařem nukleární medicíny. Další léčivé přípravky a přípravek Technescan LyoMAAInformujte svého lékaře nukleární medicíny o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Následující léčivé přípravky mohou ovlivňovat vyšetření přípravkem Technescan LyoMAA:  heparin - lék proti srážení krve  busulfan, cyklofosfamid, bleomycin - léky na léčbu rakoviny  metotrexát - lék na léčbu rakoviny, těžkých kloubních zánětů a lupenky  léky na rozšíření dýchacích cest používané např. Před podáním přípravku Technescan LyoMAA informujte lékaře nukleární medicíny, pokud je možné, že můžete být těhotná, v případě, že Vám vynechala menstruace nebo pokud kojíte. Těhotenství Lékař nukleární medicíny Vám v těhotenství podá přípravek Technescan
Tags: Technescan lyomaa, Technescan lyomaa

Read about Technescan Lyomaa. To make it easier to search for topic: Technescan lyomaa, we have prepared a list of links for search terms: Technescan Lyomaa. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Technescan Lyomaa.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info