Telebrix 30 meglumine


Search results for Telebrix 30 meglumine

Telebrix 30 meglumine


Nepoužívejte přípravek TELEBRIX 30 Meglumine Jestliže jste alergický( Přípravek TELEBRIX 30 Meglumine nesmí být podáván do míchy / mozku, protože může dojít k rozvoji závažných a potenciálně život ohrožujících neurotoxických reakcí. Upozornění a opatření Před použitím přípravku TELEBRIX 30 Meglumine se poraďte se svým lékařem nebo radiologem / pracovníkem radiologického oddělení. Je proto nutné, abyste svého lékaře nebo radiologa / pracovníka radiologického oddělení, který podává přípravek TELEBRIX 30 Meglumine, informoval( Přípravek TELEBRIX 30 Meglumine může po dobu 6 týdnů nebo déle nepříznivě ovlivňovat činnost štítné žlázy. Další léčivé přípravky a TELEBRIX 30 Meglumine Informujte svého lékaře nebo radiologa / pracovníka radiologického oddělení o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Podání kontrastních látek jako je TELEBRIX 30
Tags: Telebrix 30 meglumine, Telebrix 30 meglumine

Read about Telebrix 30 Meglumine. To make it easier to search for topic: Telebrix 30 meglumine, we have prepared a list of links for search terms: Telebrix 30 Meglumine. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Telebrix 30 Meglumine.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info