Tramal


Search results for Tramal

Side effects: Relpax & Tramal


Side effects Relpax a Tramal . Side effects Relpax a Tramal .......

Tags: Side effects Relpax, Relpax & Tramal, Tramal

Drug combination: Warfarin pmcs & Tramal tobolky 50 mg


Warfarin pmcs & Tramal tobolky 50 mg . Side effects Relpax a Tramal .......

Tags: Drug combination Warfarin, Warfarin pmcs & Tramal tobolky 50 mg, Tramal


Drug combination: Relpax & Tramal


Relpax & Tramal .The risk or severity of adverse effects can be increased when Tramadol is combined with Eletriptan. Food interactions and other recommendationsRelpax: Exposure to the product (area below curve) and maximum concentrations are increased when product is taken with a high-fat meal.
Tags: Drug combination Relpax, Relpax & Tramal, Tramal

Side effects: Warfarin pmcs & Tramal tobolky 50 mg


Side effects Warfarin pmcs a Tramal tobolky 50 mg . Relpax & Tramal .The risk or severity of adverse effects can be increased when Tramadol is combined with Eletriptan. Food interactions and other recommendationsRelpax: Exposure to the product (area below curve) and maximum ........

Tags: Side effects Warfarin, Warfarin pmcs & Tramal tobolky 50 mg, Tramal

Tramal tobolky 50 mg


Neužívejte TRAMAL tobolky .. léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky (léky ovlivňující náladu a emoce); .. ..- jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL tobolky ( Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku TRAMAL tobolky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. e přípravek TRAMAL tobolky může vést ke vzniku tělesné nebo .. Užívá-li se přípravek TRAMAL tobolky dlouhodobě, může jeho účinek slábnout ( U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL tobolky a pacient musí být během léčby pečlivě sledován. Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL tobolky vyskytne nebo se v minulosti vyskytl .. Další léčivé přípravky a přípravek TRAMAL tobolky .. Neužívejte přípravek TRAMAL tobolky současně s léky zvanými inhibitory MAO ( Neužívejte
Tags: Tramal tobolky 50, 50 mg, Tramal

Tramal retard tablety 200 mg


Užívat Neužívejte TRAMAL RETARD TABLETY- jestliže jste alergický( léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky (léky ovlivňující náladu a emoce) - jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese) a nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY ( viz "Další léčivé přípravky a přípravek TRAMAL RETARD TABLETY") Stránka 2 z 7 Upozornění a opatření: Před užitím přípravku TRAMAL RETARD TABLETY se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže se domníváte, že jste závislý( e přípravek TRAMAL RETARD TABLETY může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek TRAMAL RETARD TABLETY dlouhodobě, může jeho účinek slábnout ( U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY a pacient musí být během léčby pečlivě sledován. Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY vyskytne nebo .....

Tags: Tramal retard tablety, tablety 200 mg, Tramal

Tramal retard tablety 150 mg


Užívat Neužívejte TRAMAL RETARD TABLETY- jestliže jste alergický( léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky (léky ovlivňující náladu a emoce) - jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky k léčbě deprese) a nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY ( viz "Další léčivé přípravky a přípravek TRAMAL RETARD TABLETY") Stránka 2 z 7 Upozornění a opatření: Před užitím přípravku TRAMAL RETARD TABLETY se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže se domníváte, že jste závislý( e přípravek TRAMAL RETARD TABLETY může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek TRAMAL RETARD TABLETY dlouhodobě, může jeho účinek slábnout ( U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY a pacient musí být během léčby pečlivě sledován. Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY vyskytne nebo .....

Tags: Tramal retard tablety, tablety 150 mg, Tramal

Tramal retard tablety 100 mg


Neužívejte TRAMAL RETARD TABLETY .. léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky (léky ovlivňující náladu a emoce) .. ..- jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY ( Upozornění a opatření: .. ..Před užitím přípravku TRAMAL RETARD TABLETY se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. e přípravek TRAMAL RETARD TABLETY může vést ke vzniku tělesné nebo psychické závislosti. Užívá-li se přípravek TRAMAL RETARD TABLETY dlouhodobě, může jeho účinek slábnout ( U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY a pacient musí být během léčby pečlivě sledován. Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL RETARD TABLETY vyskytne nebo se v minulosti vyskytl některý z těchto problémů, informujte o něm prosím svého lékaře. Další léčivé přípravky a přípravek TRAMAL RETARD TABLETY .....

Tags: Tramal retard tablety, tablety 100 mg, Tramal

Tramal kapky 100 mg/1 ml


Neužívejte TRAMAL kapky .. léky proti bolesti nebo jiné psychotropní léky (léky ovlivňující náladu a emoce) .. ..- jestliže současně užíváte inhibitory MAO (určité léky proti depresi) a nebo pokud jste je užíval(a) v posledních dvou týdnech před léčbou přípravkem TRAMAL kapky ( Upozornění a opatření: .. ..Před užitím přípravku TRAMAL kapky se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. e přípravek TRAMAL kapky může vést ke vzniku tělesné nebo .. Užívá-li se přípravek TRAMAL kapky dlouhodobě, může jeho účinek slábnout ( U nemocných se sklonem ke zneužívání léků anebo u pacientů závislých na lécích se doporučuje pouze krátkodobá léčba přípravkem TRAMAL kapky a pacient musí být během léčby pečlivě sledován. Pokud se u Vás v průběhu léčby přípravkem TRAMAL kapky vyskytne nebo se v minulosti vyskytl .. Další léčivé přípravky a přípravek TRAMAL kapky .. Neužívejte přípravek TRAMAL kapky současně s léky zvanými inhibitory MAO ( Neužívejte TRAMAL kapky .....

Tags: Tramal kapky 100, 100 mg/1 ml, Tramal

Read about Tramal. To make it easier to search for topic: Tramal, we have prepared a list of links for search terms: Tramal. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Tramal.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info