Ultop 20


Search results for Ultop 20

Zeota hct


Neužívejte přípravek Zeota HCT:  jestliže jste alergický( na olmesartan medoxomil nebo hydrochlorothiazid, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo na látky podobné hydrochlorothiazidu ( sulfonamidy);  jestliže jste více než 3 měsíce těhotná ( Užívání přípravku Zeota HCT je lépe se vyhnout i na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení) jestliže máte problémy s ledvinami;  jestliže máte nízkou hladinu draslíku, sodíku nebo vysokou hladinu vápníku nebo kyseliny močové v krvi ( s příznaky dny nebo ledvinových kamenů) v krvi a tento stav se léčbou nelepší;  jestliže máte středně závažnou až závažnou poruchu funkce jater nebo Vám zežloutla kůže a oči ( loutenka) nebo máte potíže s odtokem žluči ze žlučníku ( neprůchodnost žlučových cest, např. kvůli žlučovým kamenům) pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Jestliže se domníváte, že se Vás týká jakýkoliv z uvedených stavů, nebo si nejste jisti, tablety neužívejte. Poraďte se nejdříve se svým lékařem a řiďte se jeho radou. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Zeota HCT se .....

Tags: Zeota hct, Ultop 20

Ultop 20


Neužívejte přípravek Ultop 20- jestliže jste alergický( Neužívejte přípravek Ultop 20, pokud pro Vás platí cokoli z výše uvedeného. než začnete užívat přípravek Ultop 20. Upozornění a opatřeníPřípravek Ultop 20 může zakrývat příznaky jiných onemocnění. který je podobný přípravku Ultop 20 a snižuje množství žaludeční kyseliny. protože Vaši léčbu přípravkem Ultop 20 bude možná nutné ukončit. Jestliže užíváte přípravek Ultop 20 dlouhodobě ( Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je přípravek Ultop 20 po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře ( Další léčivé přípravky a přípravek Ultop 20Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Ultop 20 může ovlivnit účinek jiných léků a jiné léky mohou ovlivnit účinek přípravku Ultop 20. Neužívejte přípravek
Tags: Ultop 20, Ultop 20

Tonanda


Neužívejte přípravek Tonanda: - jestliže jste alergický( na perindopril nebo jiný inhibitor ACE nebo na indapamid nebo jiné sulfonamidy, amlodipin-besilát nebo na jiné dihydropyridiny nebo na kteroukoli další složku přípravku Tonanda ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste při předchozí léčbě inhibitorem ACE zaznamenal( a) příznaky jako sípání, otok obličeje nebo jazyka, silné svědění nebo závažné kožní vyrážky, nebo jestliže se tyto příznaky vyskytly u Vás nebo člena Vaší rodiny za jiných okolností ( tento stav se nazývá angioedém) jestliže trpíte těžkým onemocněním jater nebo stavem nazývaným hepatální encefalopatie ( degenerativní onemocnění mozku) jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin nebo jste na dialýze. Přípravek Tonanda mg/5 mg/2,5 mg a přípravek Tonanda 8 mg/10 mg/2,5 mg jsou kontraindikovány u těžkého a středně těžkého onemocnění ledvin. jestliže máte nízkou nebo vysokou hladinu draslíku v krvi, - jestliže je u Vás podezření na neléčené dekompenzované srdeční selhání ( závažné zadržování vody, dýchací obtíže) jestliže máte kardiogenní šok ( stav, kdy srdce není schopno čerpat dostatečné množství krve do těla) stenózu aorty ( zúžení hlavní cévy vedoucí ze srdce) nebo .....

Tags: Tonanda, Ultop 20

Tenaxum


Neužívejte Tenaxum- jestliže jste alergický( na rilmenidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte těžkou depresí, - jestliže u Vás byla diagnostikována závažná ledvinná nedostatečnost ( clearance kreatininu < 15ml/min) jestliže užíváte léky obsahující sultoprid ( užívaný k léčbě psychických poruch jako schizofrenie ( viz bod „Další léčivé přípravky a Tenaxum“) Pokud máte jakékoli pochybnosti, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Tenaxum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud užíváte Tenaxum, měli byste být pod pravidelným lékařským dohledem, a to zejména pokud jste v nedávné době prodělali onemocnění oběhového systému ( cévní mozková příhoda, infarkt myokardu) Léčba přípravkem Tenaxum nemá být náhle zastavena. Pokud musí být léčba zastavena, dávky mají být postupně snižovány, dle doporučení lékaře. Pokud jste pacientem vyššího věku, dávejte pozor na zvýšené riziko pádu kvůli možnému snížení tlaku při postavení. Kombinace přípravku Tenaxum s beta-blokátory a inhibitory MAO ( viz bod „Další léčivé přípravky a Tenaxum“) Alkohol .....

Tags: Tenaxum, Ultop 20

Sulpirol 50


Neužívejte Sulpirol  Jestliže jste alergický( na sulpirid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud máte vzácný nádor dřeně nadledvin tzv. feochromocytom, který je provázen bolestmi hlavy, návaly horka a periodickým vzestupem krevního tlaku;  Jestliže máte zvýšenou hladinu prolaktinu ( hormon tvořený podvěskem mozkovým) nádor produkující prolaktin nebo nádory, jejichž růst ovlivňuje hladina prolaktinu ( např některé nádory prsu) Při akutní otravě alkoholem, přípravky na spaní nebo na zklidnění, přípravky typu morfinu pro ztišení bolestí, psychofarmaky ( léčivy užívanými při duševních poruchách) Při tzv. manické psychóze, tj. při chorobně povznesené až útočné náladě;  Při organických mozkových poruchách, spojených s podrážděností ( při tzv. organickémpsychosyndromu), zejména u starších pacientů;  V kombinaci s levodopou ( k léčbě Parkinsonovy choroby) Upozornění a opatření - Pokud máte epilepsii, musí být pro podávání přípravku zvláště závažné důvody, protože Sulpirol může zvyšovat možnost vzniku křečových stavů. Jestliže jste léčen( a) některými antipsychotiky ( léčba závažných psychiatrických onemocnění) může se u Vás objevit .....

Tags: Sulpirol 50, Ultop 20

Sulpirol 200


Neužívejte Sulpirol  Jestliže jste alergický( na sulpirid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud máte vzácný nádor dřeně nadledvin tzv. feochromocytom, který je provázen bolestmi hlavy, návaly horka a periodickým vzestupem krevního tlaku;  Jestliže máte zvýšenou hladinu prolaktinu ( hormon tvořený podvěskem mozkovým) nádor produkující prolaktin nebo nádory, jejichž růst ovlivňuje hladina prolaktinu ( např. některé nádory prsu) Při akutní otravě alkoholem, přípravky na spaní nebo na zklidnění, přípravky typu morfinu pro ztišení bolestí, psychofarmaky ( léčivy užívanými při duševních poruchách) Při tzv. manické psychóze, tj. při chorobně povznesené až útočné náladě;  Při organických mozkových poruchách spojených s podrážděností ( při tzv. organickém psychosyndromu) zejména u starších pacientů;  V kombinaci s levodopou ( k léčbě Parkinsonovy choroby) Strana 2 ( celkem 6) Upozornění a opatření - Pokud máte epilepsii, musí být pro podávání přípravku zvláště závažné důvody, protože Sulpirol může zvyšovat možnost vzniku křečových stavů. Jestliže jste léčen( a) některými antipsychotiky ( léčba závažných psychiatrických onemocnění) může se u Vás .....

Tags: Sulpirol 200, Ultop 20

Sintonyn combi


Neužívejte přípravek Sintonyn Combi, jestliže:  jste alergický( na olmesartan medoxomil, amlodipin nebo na zvláštní skupinu blokátorů kalciového kanálu ( dihydropyridiny), hydrochlorothiazid nebo na látky podobné hydrochlorothiazidu ( sulfonamidy) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodu 6) Pokud se domníváte, že můžete být alergický( informujte svého lékaře dříve, než začnete Sintonyn Combi užívat. máte závažné potíže s ledvinami. pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. máte nízkou hladinu draslíku nebo sodíku nebo vysokou hladinu vápníku nebo kyseliny močové ( s příznaky dny nebo ledvinových kamenů) v krvi a tento stav se léčbou nelepší. jste déle než 3 měsíce těhotná. Užívání přípravku Sintonyn Combi je lepší se vyvarovat i v dřívějším období těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení) máte závažné problémy s játry, zhoršené vylučování žluči nebo potíže s odtokem žluči ze žlučníku ( např. kvůli žlučovým kamenům) nebo máte žloutenku ( zežloutnutí kůže a očí) máte zhoršené zásobování tkání krví s projevy jako je nízký krevní tlak, pomalý srdeční pulz, .....

Tags: Sintonyn combi, Ultop 20

Sectral


Neužívejte přípravek Sectral- jestliže jste alergický( na acebutolol nebo na beta-blokátory nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte těžkou poruchou srdeční funkce, zejména jako komplikace rozsáhlého či opakovaného infarktu myokardu; - jestliže máte nízký krevní tlak ( zvláštní pozornost je třeba věnovat pacientům s krevním tlakem 100/60 mm Hg nebo nižším) jestliže trpíte určitou poruchou rytmu srdce zvanou síňokomorová blokáda II. a III. stupně; - jestliže trpíte určitou poruchou rytmu srdce zvanou syndrom chorého sinu ( tzv. sick-sinus syndrom) jestliže trpíte výrazným zpomalením tepu ( méně než 45–50 pulzů/minutu) jestliže trpíte neléčeným srdečním selháním; - jestliže trpíte poruchou rovnováhy vnitřního prostředí organismu ( tzv. metabolická acidóza) jestliže trpíte závažnou poruchou prokrvení okrajových částí těla ( tzn. závažným onemocněním periferních tepen, např. těžkými formami ischemické choroby dolních končetin, Raynaudovým syndromem) jestliže trpíte zhoršenou či závažnou formou průduškového astmatu nebo chronické obstrukční plicní nemoci; - jestliže trpíte spastickou formou ischemické choroby srdeční ( tzv. Prinzmetalovou anginou pectoris) .....

Tags: Sectral, Ultop 20

Sarten plus h 20/25 mg


Neužívejte Sarten Plus H:  jestliže jste alergický( na olmesartan-medoxomil nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo na látky podobné hydrochlorothiazidu ( sulfonamidy)  jestliže jste více než 3 měsíce těhotná ( Užívaní přípravku Sarten Plus H je lépe se vyhnout i na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení) jestliže máte závažné problémy s ledvinami  pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren  jestliže máte nízkou hladinu draslíku nebo sodíku nebo vysokou hladinu vápníku nebo kyseliny močové ( s příznaky dny nebo ledvinových kamenů) v krvi a tento stav se léčbou nelepší  jestliže máte závažné poškození jater nebo Vám zežloutla kůže a oči ( loutenka) nebo máte potíže s odtokem žluči ze žlučníku ( neprůchodnost žlučových cest, např. kvůli žlučovým kamenům) Jestliže se domníváte, že se Vás týká jakýkoliv z uvedených stavů, nebo si nejste jisti, tablety neužívejte. Poraďte se se svým lékařem a řiďte se jeho radou. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Sarten Plus H se poraďte se svým lékařem. Než .....

Tags: Sarten plus h, h 20/25 mg, Ultop 20

Sarten plus h 20/12,5 mg


Neužívejte Sarten Plus H:  jestliže jste alergický( na olmesartan-medoxomil nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) nebo na látky podobné hydrochlorothiazidu ( sulfonamidy)  jestliže jste více než 3 měsíce těhotná ( Užívaní přípravku Sarten Plus H je lépe se vyhnout i na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství a kojení) jestliže máte závažné problémy s ledvinami  pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren  jestliže máte nízkou hladinu draslíku nebo sodíku nebo vysokou hladinu vápníku nebo kyseliny močové ( s příznaky dny nebo ledvinových kamenů) v krvi a tento stav se léčbou nelepší  jestliže máte závažné poškození jater nebo Vám zežloutla kůže a oči ( loutenka) nebo máte potíže s odtokem žluči ze žlučníku ( neprůchodnost žlučových cest, např. kvůli žlučovým kamenům) Jestliže se domníváte, že se Vás týká jakýkoliv z uvedených stavů, nebo si nejste jisti, tablety neužívejte. Poraďte se se svým lékařem a řiďte se jeho radou. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Sarten Plus H se poraďte se svým lékařem. Než .....

Tags: Sarten plus h, h 20/12,5 mg, Ultop 20

Read about Ultop 20. To make it easier to search for topic: Ultop 20, we have prepared a list of links for search terms: Ultop 20. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Ultop 20.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info