Urapidil stragen


Search results for Urapidil stragen

Drug combination: Ebrantil 60 retard & Urapidil stragen


Food interactions and other recommendationsCombination of common side effects of all medicines ....Ebrantil 60 retard (urapidil)...

Tags: Drug combination Ebrantil, Ebrantil 60 retard & Urapidil stragen, Urapidil stragen

Side effects: Ebrantil 60 retard & Urapidil stragen


Side effects Ebrantil 60 retard a Urapidil stragen . Food interactions and other recommendationsCombination of common side effects of all medicines ....Ebrantil 60 retard (urapidil)...

Tags: Side effects Ebrantil, Ebrantil 60 retard & Urapidil stragen, Urapidil stragen


Urapidil stragen


Neužívejte přípravek Urapidil Stragen: • jestliže jste alergický( na urapidil nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) • pokud máte onemocnění srdce zvané aortální stenóza nebo abnormalitu krevních cév zvanou srdeční shunt (přemostění) (kromě případů srdečního shuntu u lidí podstupujících dialýzu) Upozornění a opatření Před užitím přípravku Urapidil Stragen se poraďte se svým lékařem: - pokud trpíte srdeční nedostatečností ( Děti Zvláštní péče je nezbytná při léčbě dětí přípravkem Urapidil Stragen, protože neexistuje dostatek údajů o této léčbě. Další léčivé přípravky a přípravek Urapidil Stragen Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Food interactions and other recommendationsCombination of common side effects of all medicines ....

Tags: Urapidil stragen, Urapidil stragen

Read about Urapidil Stragen. To make it easier to search for topic: Urapidil stragen, we have prepared a list of links for search terms: Urapidil Stragen. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Urapidil Stragen.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info