Verahexal rr


Search results for Verahexal rr

Verahexal rr


Neužívejte přípravek VERAHEXAL RR: .. Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem VERAHEXAL RR pravidelně sledovat: .. Před užitím přípravku VERAHEXAL RR se poraďte se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek VERAHEXAL RR .. inky přípravku VERAHEXAL RR a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Před zahájením užívání přípravku VERAHEXAL RR se poraďte se svým lékařem, jestliže užíváte některý z následujících léků: .. beta-blokátory (léky používané k léčbě srdečních onemocnění) .. ..- antiarytmika (léky používané k léčbě poruch srdečního rytmu) - při užívání těchto léků společně s přípravkem VERAHEXAL RR může dojít ke zhoršení vedení vzruchu v srdci a k výraznějšímu snížení tlaku krve .. chinidin (k léčbě srdečního rytmu) - společné užívání s přípravkem VERAHEXAL RR může u pacientů s kardiomyopatií ( fenobarbital (k léčbě epilepsie) .. ..- midazolam (k léčbě úzkosti nebo nespavosti) .. ..- cimetidin nebo ranitidin (léčiva tlumící tvorbu .....

Tags: Verahexal rr, Verahexal rr

Verahexal khk retard


Neužívejte přípravek VERAHEXAL KHK RETARD: .. Váš lékař Vás bude během léčby přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD pravidelně sledovat: .. Před užitím přípravku VERAHEXAL KHK RETARD se poraďte se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek VERAHEXAL KHK RETARD .. inky přípravku VERAHEXAL KHK RETARD a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Před zahájením užívání přípravku VERAHEXAL KHK RETARD se poraďte se svým lékařem, jestliže užíváte některý z následujících léků: .. beta-blokátory (léky používané k léčbě srdečních onemocnění) .. ..- antiarytmika (léky používané k léčbě poruch srdečního rytmu) - při užívání těchto léků společně s přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD může dojít ke zhoršení vedení vzruchu v srdci a k výraznějšímu snížení tlaku krve .. chinidin (k léčbě poruch srdečního rytmu) - společné užívání s přípravkem VERAHEXAL KHK RETARD může u pacientů s kardiomyopatií ( fenobarbital (k léčbě epilepsie) .. ..- midazolam (k léčbě úzkosti nebo .....

Tags: Verahexal khk retard, Verahexal rr

Read about Verahexal Rr. To make it easier to search for topic: Verahexal rr, we have prepared a list of links for search terms: Verahexal Rr. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Verahexal Rr.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info