Vorikonazol mylan


Search results for Vorikonazol mylan

Vorikonazol mylan


Neužívejte přípravek Vorikonazol Mylan .. Během léčby přípravkem Vorikonazol Mylan nesmíte užívat tyto léky: .. dihydroergotamin; používané při migréně) .. .. .. sirolimus (používaný u transplantovaných pacientů) .. .. .. ritonavir (používaný k léčbě HIV) v dávkách 400 mg a vyšších 2x denně .. .. .. třezalka tečkovaná (rostlinný lék) .. .. .. .. .. ..Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Vorikonazol Mylan se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud: .. lékař Vám může předepsat nižší dávky přípravku Vorikonazol Mylan. Během léčby přípravkem Vorikonazol Mylan bude ošetřující lékař sledovat Vaše jaterní funkce pomocí krevních testů. Během léčby přípravkem Vorikonazol Mylan: .. e by se u Vás při dlouhodobém užívání přípravku Vorikonazol Mylan mohla rozvinout rakovina kůže. Děti a dospívající .. ..
Tags: Vorikonazol mylan, Vorikonazol mylan

Simvastatin mylan


Itrakonazol, ketokonazol, posakonazol nebo vorikonazol), přípravky k léčbě HIV ( Neužívejte přípravek Simvastatin Mylan v případě:  jestliže jste alergický( Neužívejte více než 40 mg přípravku Simvastatin Mylan, pokud užíváte lomitapid ( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Simvastatin Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem pokud:  trpíte zdravotními problémy včetně alergií. Přípravek Simvastatin Mylan pro Vás nemusí být vhodný. Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Simvastatin Mylan může vést k závažným svalovým obtížím ( Děti a dospívajícíBezpečnost a účinnost byla studována u chlapců ve věku 10 až 17 let a dívek, u kterých došlo k první menstruaci nejméně jeden rok před léčbou (viz Jak se přípravek Simvastatin Mylan užívá) Krevní testyNež začnete Simvastatin Mylan užívat, provede Váš lékař krevní testy, aby zjistil, jak dobře pracují Vaše játra. Je také možné, že Váš lékař bude chtít provádět krevní testy, aby zkontroloval, jak Vaše játra fungují .....

Tags: Simvastatin mylan, Vorikonazol mylan

Sertralin mylan


Neužívejte přípravek Sertralin Mylan- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Sertralin Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: Léky nemusí být vždy vhodné pro každého. Před užitím přípravku Sertralin Mylan sdělte svému lékaři, zda trpíte nebo jste v minulosti trpěl( pokud máte nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem Sertralin Mylan. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké přípravky k léčbě vysokého krevního tlaku, protože tyto léky také změnit hladinu sodíku v krvi. onemocnění jater; lékař může rozhodnout, že potřebujete nižší dávku přípravku Sertralin Mylan - cukrovka; hladina glukózy v krvi může být přípravkem Sertralin Mylan ovlivněna a užívání přípravků k léčbě cukrovky může být nutné přizpůsobit. Přípravek Sertralin Mylan lze použít pouze k léčbě dětí a dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulzivní poruchou. li léčba ukončena náhle (viz bod 3 „Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek .....

Tags: Sertralin mylan, Vorikonazol mylan

Oxykodon mylan


Ketokonazol, vorikonazol, itra Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Neužívejte přípravek Oxykodon Mylan- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Oxykodon Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže jste starší nebo oslabený pacient, - jestliže máte těžkou poruchu funkce plic, jater nebo ledvin ( Dlouhodobá léčba a zneužitíS užíváním přípravku Oxykodon Mylan je spojena značná možnost vzniku závislosti na léčbě. Dlouhodobé používání přípravku Oxykodon Mylan může vést k fyzické závislosti a při náhlém ukončení léčby se mohou objevit příznaky z vysazení ( Přípravek Oxykodon Mylan je určen pouze k perorálnímu podání. Použití přípravku Oxykodon Mylan jako dopingové látky může vést k ohrožení zdraví. Děti do 12 let Z důvodu obav ohledně bezpečnosti a účinnosti se přípravek Oxykodon Mylan nemá používat u dětí do 12 let. Další léčivé přípravky a přípravek Oxykodon
Tags: Oxykodon mylan, Vorikonazol mylan

Omeprazol mylan


Nepoužívejte Omeprazol Mylan- jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Omeprazol Mylan se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud: • se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravku Omeprazol Mylan a snižuje množství žaludeční kyseliny• máte jít na speciální vyšetření krve ( Omeprazol Mylan může zakrývat příznaky jiných onemocnění. Pokud se u Vás před nebo po podání přípravku Omeprazol Mylan objeví následující problémy, informujte o tom ihned lékaře: • jestliže jste bez známých příčin více zhubnul( Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože Vaši léčbu přípravkem Omeprazol Mylan bude možná nutné ukončit. Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je přípravek Omeprazol Mylan, po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře ( Další léčivé přípravky a Omeprazol
Tags: Omeprazol mylan, Vorikonazol mylan

Fentanyl mylan


Nepoužívejte přípravek Fentanyl Mylan, jestliže:  jste alergický( Pokud si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek Fentanyl Mylan používat, se svým lékařem nebo lékárníkem. Upozornění a opatření  U lidí, kteří dosud opioidní léky pravidelně neužívali, může mít přípravek Fentanyl Mylan život ohrožující nežádoucí účinky. Přípravek Fentanyl Mylan je lék, který může být život ohrožující pro děti, a to i když jde o již použité náplasti. Při používání přípravku Fentanyl Mylan buďte zvláště opatrný( Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek Fentanyl Mylan používat, se svým lékařem nebo lékárníkem. Nežádoucí účinky a přípravek Fentanyl Mylan Přípravek Fentanyl Mylan u Vás může vyvolat neobvyklou ospalost a může vést k pomalejšímu nebo mělčímu dýchání. Velmi vzácně mohou být tyto dýchací obtíže život ohrožující nebo dokonce smrtelné, zvláště u lidí, kteří silné opioidní léky proti .....

Tags: Fentanyl mylan, Vorikonazol mylan

Ezetimib/Simvastatin Mylan


Neužívejte přípravek Ezetimib/Simvastatin Mylan, jestliže: • jste alergický( Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Ezetimib/Simvastatin Mylan může vést k závažným svalovým obtížím ( Přípravek Ezetimib/Simvastatin Mylan nemusí být pro Vás tím správným lékem. Může být nutné, abyste na krátký čas přestal(a) užívat přípravek Ezetimib/Simvastatin Mylan. • pokud jste asijského původu, protože pro Vás může být vhodná jiná dávka. Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat přípravek Ezetimib/Simvastatin Mylan, a pokud máte během užívání přípravku Ezetimib/Simvastatin Mylan jakékoli příznaky problémů s játry. Váš lékař může také požadovat provedení krevních testů, aby zkontroloval, jak dobře Vaše játra fungují poté, co jste začal(a) užívat přípravek Ezetimib/Simvastatin Mylan. V průběhu léčby tímto přípravkem Vás bude Váš lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko vzniku cukrovky. Je třeba se vyvarovat kombinovaného užívání přípravku Ezetimib/Simvastatin
Tags: Ezetimib/Simvastatin Mylan, Vorikonazol mylan

Ciclosporin mylan


Pokud užíváte Ciclosporin Mylan po transplantaci, musí být přípravek předepsán pouze lékařem, který má zkušenosti s transplantací a/nebo s autoimunitními onemocněními. Neužívejte přípravek Ciclosporin Mylan- jestliže jste alergický( Neužívejte Ciclosporin Mylan a informujte svého lékaře, pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem, než začnete Ciclosporin Mylan užívat. Upozornění a opatřeníPřed užitím a během užívání přípravku Ciclosporin Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - máte-li jakékoli známky infekce, jako je horečka nebo bolesti v krku. Ciclosporin Mylan tlumí imunitní systém a může ovlivnit schopnost Vašeho těla bojovat proti infekcím; - pokud máte problémy s játry; - pokud máte problémy s ledvinami. Pokud se cokoli z výše uvedeného vztahuje na Vás před nebo během léčby přípravkem Ciclosporin Mylan, informujte ihned svého lékaře. Sluneční záření a ochrana před sluncemCiclosporin Mylan tlumí imunitní systém. Před užitím .....

Tags: Ciclosporin mylan, Vorikonazol mylan

Atorvastatin Mylan


Erythromycin, klarithromycin, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin - jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. Neužívejte přípravek Atorvastatin Mylan: - jestliže jste alergický( jestliže kojíte Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Atorvastatin Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže jste prodělal( Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Atorvastatin Mylan může vést k závažným svalovým obtížím ( Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Atorvastatin Mylan, aby předpověděl možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Další léčivé přípravky a přípravek Atorvastatin MylanInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů odhadnout) • svalová slabost, která přetrvává Další možné nežádoucí účinky přípravku Atorvastatin
Tags: Atorvastatin Mylan, Vorikonazol mylan


Erythromycin, klarithromycin, telithromycin, ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol, posakonazol, rifampicin - jiné léčivé přípravky upravující hladinu tuků, např. Neužívejte přípravek Atorvastatin Mylan: - jestliže jste alergický( jestliže kojíte Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Atorvastatin Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže jste prodělal( Kombinace kyseliny fusidové a přípravku Atorvastatin Mylan může vést k závažným svalovým obtížím ( Jestliže se Vás některý z uvedených důvodů týká, Váš lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby a pravděpodobně i během léčby přípravkem Atorvastatin Mylan, aby předpověděl možnost rizika nežádoucích účinků na svaly. Další léčivé přípravky a přípravek Atorvastatin MylanInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů odhadnout) • svalová slabost, která přetrvává Další možné nežádoucí účinky přípravku Atorvastatin
Tags: , Vorikonazol mylan

Read about Vorikonazol Mylan. To make it easier to search for topic: Vorikonazol mylan, we have prepared a list of links for search terms: Vorikonazol Mylan. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Vorikonazol Mylan.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info