Yanela


Search results for Yanela

Yanela


Než začnete užívat přípravek Yanela, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách v bodě 2. Neužívejte přípravek Yanela Nesmíte užívat přípravek Yanela, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. může být pro Vás užívání přípravku Yanela kontraindikováno. Neužívejte přípravek Yanela ”) poprvé během užívání přípravku Yanela, musíte tento přípravek ihned vysadit. Přípravek Yanela přestaňte ihned užívat • pokud víte, nebo se domníváte, že jste těhotná, • pokud se u Vás objeví známky žilního zánětu nebo krevní sraženiny ( e je v důsledku užívání přípravku Yanela, informujte prosím svého lékaře. než začnete přípravek Yanela užívat“. Možné nežádoucí účinky Závažné nežádoucí účinky související s užívání přípravku Yanela jsou uvedeny v bodě 2. Nežádoucí účinky přípravku Yanela jsou v níže uvedené tabulce zařazeny dle četnosti výskytu. které byly hlášeny v klinických .....

Tags: Yanela, Yanela

Read about Yanela. To make it easier to search for topic: Yanela, we have prepared a list of links for search terms: Yanela. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Yanela.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info