Adhd


Search results for adhd

Valproat-ratiopharm chrono


Neužívejte Valproat-ratiopharm Chrono: - jestliže jste alergický( na kyselinu valproovou, valproát sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže trpíte poruchou funkce jater nebo slinivky břišní. jestliže se u Vás nebo ve Vaší rodině vyskytlo vážné onemocnění jater, zejména ve vztahu k užívání léků. jestliže trpíte onemocněním způsobeným poruchou tvorby červeného krevního barviva ( porfýrie) (vzácné metabolické onemocnění) jestliže máte sklon ke krvácení. jestliže trpíte poruchami enzymů cyklu močoviny ( viz také Upozornění a opatření ) Huttenlocherův syndrom Upozornění a opatření Před použitím přípravku Valproat-ratiopharm Chrono se poraďte se svým lékařem: - jestliže se u Vás v minulosti vyskytla porucha kostní dřeně; v tomto případě je třeba pečlivý lékařský dohled ( vyšetření krevního obrazu) jestliže trpíte zánětlivým onemocněním kůže a/nebo vnitřních orgánů ( SLE; systémový lupus erythematosus) tato porucha se může zhoršit nebo může být vyvolána užíváním tohoto přípravku. jestliže se u Vás během léčby objeví obtíže jako fyzická nebo duševní slabost, ztráta chuti k jídlu ( anorexie), apatie, spavost, nevolnost, opakované zvracení, .....

Tags: Valproat-ratiopharm chrono, adhd

Valproat chrono sandoz


Neužívejte přípravek Valproat Chrono Sandoz .. jestliže jste přecitlivělý( alergický(á) na valproát sodný a/nebo kyselinu valproovou nebo na kteroukoliv další složku tablet .. jestliže máte poruchu funkce jater nebo slinivky .. jestliže se u Vás nebo u kohokoli v rodině vyskytla těžká porucha jater, zejména v souvislosti s užíváním léků .. jestliže máte onemocnění způsobené poruchou červeného krevního barviva ( porfyrie) .. jestliže jste náchylný( ke krvácení .. pokud máte genetickou odchylku, která působí mitochondriální poruchu ( např. Alpersův-Huttenlocherův syndrom) Upozornění a opatření .. jestliže musíte podstoupit chirurgický nebo dentální výkon a v případech spontánní tvorby modřin a krvácení ( viz “Možné nežádoucí účinky”) by Vám měl Váš lékař monitorovat krevní obraz. pokud se přípravek Valproat Chrono Sandoz podává kojencům a dětem do tří let s těžkou formou epilepsie ( zejména v případě anomálií mozku, mentální retardace, některých genetických a/nebo známých metabolických poruch) během prvních 6 měsíců léčby existuje zvýšené riziko jaterních intoxikací, zejména u malých dětí. Riziko jaterních intoxikací je vyšší zejména při léčbě v kombinaci s jinými antiepileptiky. .....

Tags: Valproat chrono sandoz, adhd

Timonil 600 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tags: Timonil 600 retard, adhd

Timonil 300 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tags: Timonil 300 retard, adhd

Timonil 150 retard


Neužívejte Timonil retard: - jestliže jste alergický( na karbamazepin, tricyklická antidepresiva ( léky k léčbě deprese, např. amitriptylin, desipramin, nortriptylin) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže máte nebo jste měl( a) poruchy funkce kostní dřeně - jestliže máte závažnější změny hladiny železa v krvi - jestliže máte A-V blok ( určitý typ poruchy systému vedení elektrických vzruchů v srdci) jestliže máte nebo jste měl( a) neobvyklý stav s narušenou látkovou přeměnou červeného krevního barviva ( jaterní porfyrie, např. akutní intermitentní porfyrie, porphyria variegata, porphyria cutanea tarda) jestliže užíváte inhibitor monoaminooxidázy ( léčba deprese nebo Parkinsonovy nemoci) nebo jste toto léčivo užíval( a) během posledních dvou týdnů - jestliže trpíte záchvaty absencí nebo myoklonickými záchvaty Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Timonil retard se poraďte se svým lékařem - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) poruchami postihujícími krev nebo pokud jste měl( a) krevní poruchy, jako reakci na jiná léčiva - jestliže trpíte narušeným metabolismem sodíku - jestliže trpíte nebo jste trpěl( a) závažnými problémy se srdcem, játry či ledvinami - .....

Tags: Timonil 150 retard, adhd

Seroxat


Neužívejte přípravek Seroxat: - jestliže užíváte léky, které se nazývají inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO, včetně moklobemidu a methylthioninium-chloridu ( methylenová modř) nebo jste je kdykoli v posledních dvou týdnech užíval( a). Po ukončení užívání léků ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak byste měl( a) začít užívat Seroxat. jestliže užíváte antipsychotikum, které se jmenuje thioridazin nebo pimozid. jestliže jste alergický( na paroxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, řekněte to lékaři a neužívejte Seroxat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Seroxat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Užíváte jakýkoli jiný lék ( viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky dále v textu) Užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu ( nebo při problémech s plodností) Seroxat by mohl snížit účinek tamoxifenu, proto Vám lékař může doporučit jiné antidepresivum. Máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem? Trpíte epilepsií nebo máte záchvaty nebo křeče v anamnéze ( již dříve jste je prodělali) Měli jste kdykoli v minulosti „manické“ epizody ( hyperaktivní chování nebo překotné myšlenky) .....

Tags: Seroxat, adhd

Ritalin


Přípravek není schválen pro použití u dospělých s ADHD. Přípravek není určen k podávání dětem mladším 6 let nebo dospělým starším osobám. Neužívejte přípravek Seroxat: - jestliže užíváte léky, které se nazývají inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO, včetně moklobemidu a methylthioninium-chloridu ( methylenová modř) nebo jste je kdykoli v posledních dvou týdnech užíval( a). Po ukončení užívání léků ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak byste měl( a) začít užívat Seroxat. jestliže užíváte antipsychotikum, které se jmenuje thioridazin nebo pimozid. jestliže jste alergický( na paroxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, řekněte to lékaři a neužívejte Seroxat. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Seroxat se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Užíváte jakýkoli jiný lék ( viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky dále v textu) Užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu ( nebo při problémech s plodností) Seroxat by mohl snížit účinek tamoxifenu, proto Vám lékař může doporučit jiné antidepresivum. Máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem? Trpíte epilepsií nebo .....

Tags: Ritalin, adhd

Remood


Neužívejte přípravek Remood - pokud jste alergický( na paroxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud užíváte nebo jste v poslední době užíval( a) jiný lék proti depresím nazývaný inhibitor monoaminooxidázy ( IMAO), například moklobemid, nebo jiný inhibitor monoaminooxidázy, jako je linezolid, methylenová modř. Jakmile ukončíte léčbu tímto typem léku, lékař Vám poradí, jak byste měl( a) začít užívat paroxetin. pokud užíváte lék, který se jmenuje thioridazin nebo pimozid. Pokud se Vás týká cokoli z výše uvedeného, řekněte to lékaři a neužívejte přípravek Remood. Stránka 2 z 11 Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Remood se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem - pokud je Vám méně než 18 let ( viz bod “Děti a dospívající“) pokud jste někdy měl( a) manickou epizodu ( nekontrolovatelné rozrušení a hyperaktivita) pokud máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem, - pokud máte diabetes ( cukrovku), - pokud trpíte epilepsií nebo jste dříve měl( a) záchvaty, - pokud trpíte zeleným zákalem ( zvýšený nitrooční tlak) pokud se Vám snadno tvoří modřiny nebo u Vás snadno dochází ke krvácení nebo užíváte léčivý přípravek, který může zvýšit .....

Tags: Remood, adhd

Rediema


Neužívejte přípravek Rediema: - jestliže jste alergická na suchý třezalkový extrakt, suchý ploštičníkový extrakt nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste ve věku, kdy můžete otěhotnět, a neužíváte nehormonální antikoncepci. Pro informace o hormonální antikoncepci, viz bod „Další léčivé přípravky a přípravek Rediema“, - jestliže víte, že Vaše kůže je zvlášť citlivá na slunce, - jestliže právě podstupujete léčbu světlem nebo diagnostickou proceduru využívající světlo, - jestliže máte těžké onemocnění jater nebo jste v minulosti trpěla poškozením jater, - jestliže podstupujete léčbu nádoru závislého na estrogenech nebo Vám byl takový nádor diagnostikován. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Rediema se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší po 6 týdnech, - jestliže zaznamenáte známky deprese, - jestliže zaznamenáte známky poruchy funkce jater. Tyto známky zahrnují vyčerpání, ztrátu chuti k jídlu, žluté zbarvení kůže a očí, silnou bolest v horní části břicha s pocitem nevolnosti a zvracením nebo tmavou močí. V takovém případě musíte přestat užívat tento přípravek a okamžitě .....

Tags: Rediema, adhd

Paroxetin +pharma


Neužívejte Paroxetin +pharma: - jestliže jste alergický( na paroxetin, burské oříšky, sóju nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) pokud užíváte léky, které se nazývají inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO, včetně moklobemidu a methylthioninium chloridu ( methylenová modř) nebo jste je užíval( a) kdykoli během posledních dvou týdnů. Po ukončení užívání léků ze skupiny IMAO Vám lékař poradí, jak byste měl( a) začít užívat Paroxetin +pharma. pokud užíváte antipsychotikum, zvané thioridazin nebo antipsychotikum zvané pimozid Pokud se Vás něco z výše uvedeného týká, neužívejte Paroxetin + pharma a řekněte to svému lékaři. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Paroxetin +pharma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud: - užíváte jakýkoli jiný lék ( viz Další léčivé přípravky a přípravek Paroxetin +pharma) užíváte tamoxifen k léčbě rakoviny prsu nebo problémů s plodností. Paroxetin +pharma může snižovat účinnost tamoxifenu, proto Vám lékař může doporučit jiné antidepresivum. máte problémy s ledvinami, játry nebo se srdcem - máte cukrovku - trpíte epilepsií nebo máte záchvaty nebo křeče v anamnéze ( již dříve jste je prodělali) jste v minulosti .....

Tags: Paroxetin +pharma, adhd

Read about Adhd. To make it easier to search for topic: adhd, we have prepared a list of links for search terms: Adhd. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Adhd.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info