Aloe a eukalyptus


Search results for aloe a eukalyptus

Sinex vicks aloe a eukalyptus


Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte: - vysoký krevní tlak - onemocnění srdce včetně anginy pectoris - diabetes ( Další léčivé přípravky a Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud jste užíval( informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud užíváte některý z nich. zení dopravních prostředků a obsluha strojůSinex Vicks Aloe a Eukalyptus nemá vliv na řízení nebo obsluhu strojů. Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje benzalkonium-chloridBenzalkonium-chlorid ( konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks
Tags: Sinex vicks aloe, aloe a eukalyptus, aloe a eukalyptus

Read about Aloe A Eukalyptus. To make it easier to search for topic: aloe a eukalyptus, we have prepared a list of links for search terms: Aloe A Eukalyptus. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Aloe A Eukalyptus.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info