Ardeaelytosol h 1 1


Search results for ardeaelytosol h 1 1

Ardeaelytosol rl 1/1


Nepoužívejte Ardeaelytosol RL 1/1: - při zvýšení zásaditých látek v krvi, - při zvýšeném obsahu sodíku, draslíku, mléčnanů a chloridů v krvi, - při nedostatku nebo nadbytku vody ( Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol RL 1/1 Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Ardeaelytosol RL 1/1 s jídlem a pitímPřípravek Ardeaelytosol RL 1/1 lze používat nezávisle na jídle a pití. zení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Ardeaelytosol RL 1/1 je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno. Přípravek Ardeaelytosol RL 1/1 je nutno podávat ve formě infuze. Nepoužívejte Ardeaelytosol RL 1/1: - při zvýšení zásaditých látek v krvi, - při zvýšeném obsahu sodíku, draslíku, mléčnanů a chloridů v krvi, - při nedostatku nebo nadbytku vody ( isté vody) v organizmu, - při nedostatku kyslíku v krvi, - při selhávání ledvin, - při srdeční nedostatečnosti, - při otoku mozku a plic, - při vysokém .....

Tags: Ardeaelytosol rl 1/1, ardeaelytosol h 1 1

Ardeaelytosol r 1/3


Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/2 ( pokud se po přidání dalšího přípravku, pro který je Ardeaelytosol R 1/2 ( Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol R 1/2 ( Přípravek Ardeaelytosol R 1/2 ( R 1/3) s jídlem a pitímPřípravek Ardeaelytosol R 1/2 ( Přípravek Ardeaelytosol R 1/2 ( Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol R 1/2 ( Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/2 ( R 1/3): - při ztrátách vody a minerálů, kdy převažují ztráty sodíku, - při nadbytku vody ( isté vody) v organizmu, - při vysokém obsahu kyselých látek v krvi, - při selhávání srdeční činnosti. Upozornění a opatřeníPři aplikaci je nutno průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutním poklesem sodíku v krvi existuje u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností ( např. zánět mozkových blan, nitrolebeční krvácení, pohmoždění mozku a otok mozku) dné další léčivé nebo jiné látky se nesmí přidat, pokud není .....

Tags: Ardeaelytosol r 1/3, ardeaelytosol h 1 1

Ardeaelytosol r 1/2


Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/2 ( pokud se po přidání dalšího přípravku, pro který je Ardeaelytosol R 1/2 ( Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol R 1/2 ( Přípravek Ardeaelytosol R 1/2 ( R 1/3) s jídlem a pitímPřípravek Ardeaelytosol R 1/2 ( Přípravek Ardeaelytosol R 1/2 ( Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol R 1/2 ( Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/2 ( R 1/3): - při ztrátách vody a minerálů, kdy převažují ztráty sodíku, - při nadbytku vody ( isté vody) v organizmu, - při vysokém obsahu kyselých látek v krvi, - při selhávání srdeční činnosti. Upozornění a opatřeníPři aplikaci je nutno průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutním poklesem sodíku v krvi existuje u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností ( např. zánět mozkových blan, nitrolebeční krvácení, pohmoždění mozku a otok mozku) dné další léčivé nebo jiné látky se nesmí přidat, pokud není .....

Tags: Ardeaelytosol r 1/2, ardeaelytosol h 1 1

Ardeaelytosol r 1/1


Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/1: - při zvýšení kyselých látek v krvi, - při zvýšeném obsahu sodíku a chloridů v krvi, - při nedostatku vody ( Ardeaelytosol R 1/1 obsahuje vápenaté ionty – pokud se po přidání dalšího přípravku, pro který je Ardeaelytosol R 1/1 nosným roztokem, objeví sraženina, roztok nesmí být použit. Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol R Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Ardeaelytosol R 1/1 s jídlem a pitímPřípravek Ardeaelytosol R 1/1 lze používat nezávisle na jídle a pití. zení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Ardeaelytosol R 1/1 je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno. Přípravek Ardeaelytosol R 1/1 je nutno podávat ve formě infuze. Nepoužívejte Ardeaelytosol R 1/1: - při zvýšení kyselých látek v krvi, - při zvýšeném obsahu sodíku a chloridů v krvi, - při nedostatku vody ( isté .....

Tags: Ardeaelytosol r 1/1, ardeaelytosol h 1 1

Ardeaelytosol h 2/3


Nepoužívejte Ardeaelytosol H 2/3 ( Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol H 2/3 ( Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( H 1/2, H 1/3) s jídlem a pitímPřípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( H 1/2, H 1/3) obsahuje disiřičitan sodný Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol H 2/3 ( Nepoužívejte Ardeaelytosol H 2/3 ( H 1/2, H 1/3) při ztrátách vody a minerálů, kdy převažují ztráty sodíku nad ztrátami vody, - při nadbytku vody ( isté vody) v organizmu. Upozornění a opatřeníPři podání je nutné průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutním poklesem sodíku v krvi existuje u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností ( např. zánět mozkových blan, nitrolebeční krvácení, pohmoždění mozku a otok mozku) Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol H .....

Tags: Ardeaelytosol h 2/3, ardeaelytosol h 1 1

Ardeaelytosol h 1/3


Nepoužívejte Ardeaelytosol H 2/3 ( Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol H 2/3 ( Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( H 1/2, H 1/3) s jídlem a pitímPřípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( H 1/2, H 1/3) obsahuje disiřičitan sodný Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol H 2/3 ( Nepoužívejte Ardeaelytosol H 2/3 ( H 1/2, H 1/3) při ztrátách vody a minerálů, kdy převažují ztráty sodíku nad ztrátami vody, - při nadbytku vody ( isté vody) v organizmu. Upozornění a opatřeníPři podání je nutné průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutním poklesem sodíku v krvi existuje u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností ( např. zánět mozkových blan, nitrolebeční krvácení, pohmoždění mozku a otok mozku) Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol H .....

Tags: Ardeaelytosol h 1/3, ardeaelytosol h 1 1

Ardeaelytosol h 1/2


Nepoužívejte Ardeaelytosol H 2/3 ( Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol H 2/3 ( Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( H 1/2, H 1/3) s jídlem a pitímPřípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( H 1/2, H 1/3) obsahuje disiřičitan sodný Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( Přípravek Ardeaelytosol H 2/3 ( Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol H 2/3 ( Nepoužívejte Ardeaelytosol H 2/3 ( H 1/2, H 1/3) při ztrátách vody a minerálů, kdy převažují ztráty sodíku nad ztrátami vody, - při nadbytku vody ( isté vody) v organizmu. Upozornění a opatřeníPři podání je nutné průběžně sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutním poklesem sodíku v krvi existuje u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností ( např. zánět mozkových blan, nitrolebeční krvácení, pohmoždění mozku a otok mozku) Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol H .....

Tags: Ardeaelytosol h 1/2, ardeaelytosol h 1 1

Ardeaelytosol h 1/1


Nepoužívejte Ardeaelytosol H 1/1: - při zvýšení zásaditých látek v krvi, - při zvýšeném obsahu sodíku, draslíku, chloru a mléčnanů v krvi, - při nedostatku vody ( Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol H Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Ardeaelytosol H 1/1 s jídlem a pitímPřípravek Ardeaelytosol H 1/1 lze používat nezávisle na jídle a pití. zení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Ardeaelytosol H 1/1 je podáván pouze v lékařských zařízeních, proto posuzování vlivu přípravku na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje zde není řešeno. Přípravek Ardeaelytosol H 1/1 je nutno podávat ve formě infuze. Nepoužívejte Ardeaelytosol H 1/1: - při zvýšení zásaditých látek v krvi, - při zvýšeném obsahu sodíku, draslíku, chloru a mléčnanů v krvi, - při nedostatku vody ( isté vody) v organizmu, - při selhávání ledvin, - při srdeční nedostatečnosti, - při otoku mozku a plic, - při vysokém krevním tlaku, - při nadměrném zavodnění organizmu. Upozornění a .....

Tags: Ardeaelytosol h 1/1, ardeaelytosol h 1 1

Ardeaelytosol f 1/3


Nepoužívejte Ardeaelytosol F 1/2 ( Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol F 1/2 ( Přípravek Ardeaelytosol F 1/2 ( F 1/3) s jídlem a pitímPřípravek Ardeaelytosol F 1/2 ( Přípravek Ardeaelytosol F 1/2 ( Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol F 1/2 ( Nepoužívejte Ardeaelytosol F 1/2 ( F 1/3): - při nadměrném zvýšení objemu vody v organizmu, - při vysokých hodnotách kyselých látek v krvi, - při vysokých hodnotách krevního cukru, - při selhávání ledvin, - při srdeční nedostatečnosti, - při otoku mozku a plic, - při vysokém krevním tlaku. Upozornění a opatřeníU starších pacientů, kterým jsou podávány i další přípravky, je na místě opatrnost a je nutné udržovat přiměřenou rychlost infuze. V rámci infuzní léčby je nutné sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutním poklesem sodíku v krvi existuje u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností ( např. zánět mozkových blan, nitrolebeční krvácení, .....

Tags: Ardeaelytosol f 1/3, ardeaelytosol h 1 1

Ardeaelytosol f 1/2


Nepoužívejte Ardeaelytosol F 1/2 ( Další léčivé přípravky a Ardeaelytosol F 1/2 ( Přípravek Ardeaelytosol F 1/2 ( F 1/3) s jídlem a pitímPřípravek Ardeaelytosol F 1/2 ( Přípravek Ardeaelytosol F 1/2 ( Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Ardeaelytosol F 1/2 ( Nepoužívejte Ardeaelytosol F 1/2 ( F 1/3): - při nadměrném zvýšení objemu vody v organizmu, - při vysokých hodnotách kyselých látek v krvi, - při vysokých hodnotách krevního cukru, - při selhávání ledvin, - při srdeční nedostatečnosti, - při otoku mozku a plic, - při vysokém krevním tlaku. Upozornění a opatřeníU starších pacientů, kterým jsou podávány i další přípravky, je na místě opatrnost a je nutné udržovat přiměřenou rychlost infuze. V rámci infuzní léčby je nutné sledovat základní parametry vnitřního prostředí organizmu. Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutním poklesem sodíku v krvi existuje u dětí, žen v plodném věku a u pacientů se sníženou mozkovou poddajností ( např. zánět mozkových blan, nitrolebeční krvácení, .....

Tags: Ardeaelytosol f 1/2, ardeaelytosol h 1 1

Read about Ardeaelytosol H 1 1. To make it easier to search for topic: ardeaelytosol h 1 1, we have prepared a list of links for search terms: Ardeaelytosol H 1 1. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Ardeaelytosol H 1 1.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info