Clormetin


Search results for clormetin

Clormetin


Než začnete užívat CLORMETIN, měla byste si přečíst informace o krevních sraženinách ( Před začátkem užívání přípravku CLORMETIN Vás Váš lékař vyšetří obecně i gynekologicky, vyloučí těhotenství, vezme do úvahy všechny kontraindikace a upozornění a pak rozhodne, je-li přípravek CLORMETIN pro Vás vhodný. V průběhu užívání přípravku CLORMETIN by se měla tato vyšetření opakovat každý rok. Neužívejte přípravek CLORMETINNeměla byste užívat CLORMETIN, pokud máte jakýkoli ze stavů uvedených níže. Pokud se u Vás během užívání přípravku CLORMETIN objeví jeden z těchto stavů, okamžitě přestaňte přípravek CLORMETIN užívat. Nesmíte také užívat přípravek CLORMETIN nebo musíte jeho užívání okamžitě přerušit, jestliže máte nebo se u Vás objeví jeden hlavní rizikový faktor nebo více než jeden rizikový faktor pro tvorbu krevních sraženin ( e je v důsledku užívání přípravku CLORMETIN, informujte prosím svého lékaře. než začnete přípravek
Tags: Clormetin, clormetin

Read about Clormetin. To make it easier to search for topic: clormetin, we have prepared a list of links for search terms: Clormetin. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Clormetin.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info