Extract


Search results for extract

Prostamol uno


Neužívejte přípravek Prostamol UNO: - jestliže jste alergický na extrakt z plodů Serenoy (Serenoae extractum)...

Tags: Prostamol uno, extract

Hedera helix extract sanofi


Neužívejte přípravek Hedera Helix extract Sanofi: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Hedera Helix extract Sanofi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. poraďte se před zahájením léčby přípravkem Hedera Helix extract Sanofi s Vaším lékařem. poraďte se před zahájením léčby přípravkem Hedera Helix extract Sanofi s lékařem či lékárníkem. poraďte se před zahájením léčby přípravkem Hedera Helix extract Sanofi s lékařem či lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Hedera Helix extract Sanofi Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Nejsou známy žádné interakce přípravku Hedera Helix extract Sanofi s jinými léčivými přípravky ani jiné formy interakce. TěhotenstvíVzhledem k nedostatku údajů o jeho bezpečnosti se přípravek Hedera Helix extract Sanofi nedoporučuje užívat během těhotenství. KojeníVzhledem k nedostatku údajů o jeho bezpečnosti se přípravek Hedera Helix .....

Tags: Hedera helix extract, extract sanofi, extract

Read about Extract. To make it easier to search for topic: extract, we have prepared a list of links for search terms: Extract. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Extract.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info