Natrii


Search results for natrii

Smofkabiven peripheral


Nepoužívejte přípravek SmofKabiven Peripheral : - jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na ryby nebo vejce - jestliže jste alergický( na burské oříšky nebo sóju, nesmíte tento přípravek používat. SmofKabiven Peripheral obsahuje sójový olej. jestliže máte příliš mnoho lipidů v krvi ( hyperlipidemie) - jestliže máte těžké jaterní onemocnění - jestliže máte poruchu srážlivosti krve ( koagulační poruchy) jestliže má Vaše tělo problémy s využitím aminokyselin - jestliže máte závažné onemocnění ledvin a nepodstupujete dialýzu - jestliže máte akutní šok - jestliže máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi ( hyperglykémii), která je nekontrolovaná - jestliže máte vysoké hladiny solí ( elektrolytů) v krvi ( v séru), a to těch, které jsou obsažené v přípravku SmofKabiven Peripheral - jestliže máte vodu na plicích ( akutní plicní edém) jestliže máte nadbytek tělních tekutin ( hyperhydrataci) - jestliže máte neléčené srdeční selhání - jestliže máte poruchu krevní srážlivosti ( hemofagocytární syndrom) jestliže jste v nestabilizovaném zdravotním stavu, jako je stav po těžkém traumatu, nekontrolovaná .....

Tags: Smofkabiven peripheral, natrii

Infusio natrii chlorati isotonica mediekos f 1/1


MEDIEKOS F 1/1 používatNepoužívejte Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F 1/1 v těchto stavech: Hypernatremie ( Další léčivé přípravky a Infusio natrii chlorati isotonica MEDIEKOS F Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Nepoužívejte přípravek SmofKabiven Peripheral : - jestliže jste alergický( přecitlivělý(á)) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na ryby nebo vejce - jestliže jste alergický( na burské oříšky nebo sóju, nesmíte tento přípravek používat. SmofKabiven Peripheral obsahuje sójový olej. jestliže máte příliš mnoho lipidů v krvi ( hyperlipidemie) - jestliže máte těžké jaterní onemocnění - jestliže máte poruchu srážlivosti krve ( koagulační poruchy) jestliže má Vaše tělo problémy s využitím aminokyselin - jestliže máte závažné onemocnění ledvin a nepodstupujete dialýzu - jestliže máte akutní šok - jestliže máte příliš vysokou hladinu cukru v krvi ( hyperglykémii), která je nekontrolovaná - jestliže máte vysoké hladiny solí ( elektrolytů) v krvi ( v séru), a to těch, které jsou obsažené v přípravku SmofKabiven .....

Tags: Infusio natrii chlorati, chlorati isotonica mediekos f 1/1, natrii

Infusio natrii chlorati isotonica imuna


ISOTONICA IMUNA používat Nepoužívejte přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA: - při hyperhydrataci ( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Další léčivé přípravky a přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA s jídlem a pitím Zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry, co můžete jíst a pít. Přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA je nutno podávat se zvláštní opatrností u těhotných žen během porodu, zejména při podání v kombinaci s oxytocinem, z důvodu rizika hyponatrémie ( zení dopravních prostředků a obsluha strojůINFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA IMUNA Vám bude podávat lékař nebo zdravotní sestra ve formě nitrožilní infuze. Nepoužívejte přípravek SmofKabiven Peripheral : - .....

Tags: Infusio natrii chlorati, chlorati isotonica imuna, natrii

Infusio natrii chlorati isotonica 1/2 cum glucoso 5 imuna


ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA používat Nepoužívejte přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA: - při hyperhydrataci ( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. Další léčivé přípravky a přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM GLUCOSO 5 IMUNA Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA s jídlem a pitím Zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry, co můžete jíst a pít. Přípravek INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA je nutno podávat se zvláštní opatrností u těhotných žen během porodu, zejména při podání v kombinaci s oxytocinem, z důvodu rizika hyponatrémie ( zení dopravních prostředků a obsluha strojůINFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA CUM 1/2 GLUCOSO 5 IMUNA neovlivňuje Vaši schopnost řídit a obsluhovat stroje. používá INFUSIO NATRII CHLORATI ISOTONICA .....

Tags: Infusio natrii chlorati, chlorati isotonica 1/2 cum glucoso 5 imuna, natrii

Read about Natrii. To make it easier to search for topic: natrii, we have prepared a list of links for search terms: Natrii. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Natrii.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info