No-spa


Search results for no-spa

No-spa


Neužívejte přípravek NO-SPA- jestliže jste alergický( ledvin nebo srdečním selháváním Přípravek NO-SPA nesmí užívat děti mladší 1 roku. Další léčivé přípravky a přípravek NO-SPAÚčinky tohoto přípravku a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Přípravek NO-SPA zeslabuje při současném podání účinek levodopy, která zmírňuje příznaky Parkinsonovy choroby, to znamená, že může dojít ke zhoršení příznaků ( K dispozici jsou pouze omezené údaje týkající se podávání přípravku NO-SPA těhotným pacientkám. Přípravek NO-SPA obsahuje laktózuTablety obsahují laktózu. Jestliže jste užil(a) více přípravku NO-SPA, než jste měl( Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NO-SPANezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(...

Tags: No-spa, no-spa

Read about No-spa. To make it easier to search for topic: no-spa, we have prepared a list of links for search terms: No-spa. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: No-spa.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info