Novum


Search results for novum

Panadol novum


Neužívejte přípravek Panadol Novum: ▪ jestliže jste alergický( Upozornění a opatření: Před užitím přípravku Panadol Novum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: ▪ jestliže máte poruchu funkce jater; ▪ jestliže máte sníženou funkcí ledvin ( Při užívání přípravku Panadol Novum je třeba zvláštní opatrnosti jestliže: ▪ máte závažnou infekci ( Pokud užíváte dlouhodobě vyšší dávky přípravku Panadolu Novum, bude Vám lékař pravidelně kontrolovat jaterní funkce. Vzhledem k množství léčivé látky v tabletě není přípravek Panadol Novum určen pro děti mladší 6 let. Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Novum: Účinky přípravku Panadol Novum a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. nesteroidních protizánětlivých léků (současné dlouhodobé užívání s přípravkem Panadol Novum může vést k poškození ledvin) Přípravek Panadol Novum s jídlem, pitím a alkoholem: Přípravek se může podávat nezávisle na jídle. zení dopravních .....

Tags: Panadol novum, novum

Panadol extra novum


Neužívejte Panadol Extra Novum: .. Upozornění a opatření .. ..Přípravek Panadol Extra Novum obsahuje paracetamol, neužívejte jej současně s jinými léky obsahujícími paracetamol. Před užitím přípravku Panadol Extra Novum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. Další léčivé přípravky a přípravek Panadol Extra Novum .. Neužívejte přípravek Panadol Extra Novum spolu s dalšími přípravky obsahujícími paracetamol. inky přípravku Panadol Extra Novum a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Před užitím přípravku Panadol Extra Novum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. Přípravek Panadol Extra Novum s jídlem, pitím a alkoholem .. Panadol Extra Novum obsahuje kofein, proto se během užívání tohoto léku vyvarujte se přílišného pití nápojů obsahujících kofein ( zení dopravních prostředků a obsluha strojů .. ..Panadol Extra Novum nemá žádný nebo má malý vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje. .....

Tags: Panadol extra novum, novum

Aminomix 2 novum


Přípravek Aminomix 2 Novum infuzní roztok Vám nesmí být podán:  jestliže jste alergický( Děti Aminomix 2 Novum se nesmí podávat dětem mladším 2 let. Další léčivé přípravky a přípravek Aminomix 2 Novum Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( zda můžete dostávat přípravek Aminomix 2 Novum. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůNepřichází v úvahu, přípravek je podáván v nemocnici. Aminomix 2 Novum Vám bude podáván kapkovou infuzí nebo infuzní pumpou do Vaší krve v nemocnici zdravotnickým personálem. Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Aminomix 2 Novum, než se mělo Je nepravděpodobné, že byste dostal(...

Tags: Aminomix 2 novum, novum

Read about Novum. To make it easier to search for topic: novum, we have prepared a list of links for search terms: Novum. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Novum.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info