Triasyn


Search results for triasyn

Triasyn


Neužívejte přípravek Triasyn- jestliže jste alergický( může podávání přípravku Triasyn stav ještě zhoršit; - jestliže podstupujete dialýzu; - jestliže onemocníte akutním infarktem, centrální mozkovou příhodou, nemáte dostatečně léčené srdeční selhání nebo anginu pectoris či jiné poškození srdce; - jestliže trpíte závažnou poruchou srdečního rytmu ( e byste mohla být těhotná v průběhu užívání přípravku Triasyn, kontaktujte ihned svého lékaře - jestliže kojíte; - pokud máte cukrovku ( Přípravek Triasyn by neměli užívat pacienti s velmi těžkým poškozením ledvin a jater. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Triasyn se poraďte se svým lékařem. v průběhu léčby přípravkem Triasyn může dojít k otokům obličeje, končetin, rtů, jazyka, hrtanové záklopky a hrtanu. léčba přípravkem Triasyn vyžaduje častější kontroly hladin draslíku v krvi, zvláště pokud máte poruchu funkce ledvin; mohou být kontrolovány i počty bílých krvinek, - jestliže užíváte léčivé přípravky nebo máte stavy, které mohou snížit hladinu .....

Tags: Triasyn, triasyn

Read about Triasyn. To make it easier to search for topic: triasyn, we have prepared a list of links for search terms: Triasyn. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Triasyn.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info