Viagra


Search results for viagra

Side effects: Cipralex & Vidonorm & Trittico ac 150 & Sildenafil sandoz & Hemangiol & Viagra


Side effects Cipralex a Vidonorm . . Side effects Cipralex a Trittico ac 150 .amnesia, Back pain, Confusion, Constipation, decreased libido, Diarrhea, Dizziness, dyspnea, Edema, Fatigue, Flushing, Headache, allergic reactions, Hypertension, Hypesthesia, Hypotension, Nausea, nervousness, nightmare, Pain, Palpitation, paresthesia, Itching, ........

Tags: Side effects Cipralex, Cipralex & Vidonorm & Trittico ac 150 & Sildenafil sandoz & Hemangiol & Viagra, viagra

Drug combination: Cipralex & Vidonorm & Trittico ac 150 & Sildenafil sandoz & Hemangiol & Viagra


Cipralex & Trittico ac 150 .Trazodone may increase the QTc-prolonging activities of Escitalopram. Cipralex & Sildenafil sandoz .The metabolism of Escitalopram can be decreased when combined with Sildenafil. Cipralex & Viagra .The metabolism of Escitalopram can be decreased when combined with Sildenafil. Vidonorm & ........

Tags: Drug combination Cipralex, Cipralex & Vidonorm & Trittico ac 150 & Sildenafil sandoz & Hemangiol & Viagra, viagra


Sorbimon


Při současné léčbě sildenafilem (přípravek Viagra užívaný k léčbě poruch erekce) Při současném užívání sildenafilu (přípravku Viagra) může dojít k výraznému poklesu krevního tlaku; tento přípravek se proto nesmí užívat zároveň se Sorbimonem. Cipralex & Trittico ac 150 .Trazodone may increase the QTc-prolonging activities of Escitalopram. Cipralex & Sildenafil sandoz .The metabolism of Escitalopram can be decreased when combined with Sildenafil. Cipralex & Viagra .The metabolism of Escitalopram can be decreased when combined with Sildenafil. Vidonorm & Sildenafil sandoz .Sildenafil may increase the antihypertensive activities of Amlodipine. Vidonorm & Hemangiol .The risk or severity of adverse effects can be increased when Amlodipine is combined with Propranolol. Vidonorm & Viagra .Sildenafil may increase the antihypertensive activities of Amlodipine. Trittico ac 150 & Sildenafil sandoz .The metabolism of Trazodone can be decreased when combined with Sildenafil. Trittico ac 150 & Viagra .The metabolism of Trazodone can be decreased when combined with Sildenafil. Sildenafil sandoz & Hemangiol ....

Tags: Sorbimon, viagra

Pentalong


Neužívejte přípravek Pentalong 50 mg: - jestliže jste alergický( na pentaerythrityl-tetranitrát, sloučeniny dusíku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se u Vás rozvine stav šoku - jestliže máte velmi nízký krevní tlak ( systolický krevní tlak < 90 mmHg ) jestliže trpíte kardiogenním šokem ( pokud není intraaortální zpětnou pulsací nebo positivně inotropním farmakem zajištěn dostatečně vysoký levoventrikulární konečný diastolický tlak) jestliže trpíte akutním srdečním infarktem - jestliže současně užíváte přípravky s obsahem sildenafilu ( např. VIAGRA) neboť sildenafil může značně posílit účinek přípravku Pentalong 50 mg na snížení krevního tlaku V následujícím textu jsou uvedeny případy, kdy můžete užívat Pentalong 50 mg pouze za určitých podmínek, s obzvláštní opatrností a za pečlivého klinického sledování. V těchto případech se, prosím, poraďte se svým lékařem. Totéž platí, jestliže se dále uvedené komplikace u vás vyskytly dříve: - jestliže trpíte onemocněním srdečního svalu se zúžením vnitřního srdečního prostoru ( hypertroficku obstrukční kardiomyopatií) jestliže trpíte svíravým zánětem osrdečníku ( .....

Tags: Pentalong, viagra

Corvaton forte


Sildenafil v přípravku Viagra) přináší riziko těžkého poklesu krevního tlaku a je nezbytné se mu vyhnout ( Neužívejte přípravek Pentalong 50 mg: - jestliže jste alergický( na pentaerythrityl-tetranitrát, sloučeniny dusíku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže se u Vás rozvine stav šoku - jestliže máte velmi nízký krevní tlak ( systolický krevní tlak < 90 mmHg ) jestliže trpíte kardiogenním šokem ( pokud není intraaortální zpětnou pulsací nebo positivně inotropním farmakem zajištěn dostatečně vysoký levoventrikulární konečný diastolický tlak) jestliže trpíte akutním srdečním infarktem - jestliže současně užíváte přípravky s obsahem sildenafilu ( např. VIAGRA) neboť sildenafil může značně posílit účinek přípravku Pentalong 50 mg na snížení krevního tlaku V následujícím textu jsou uvedeny případy, kdy můžete užívat Pentalong 50 mg pouze za určitých podmínek, s obzvláštní opatrností a za pečlivého klinického sledování. V těchto případech se, prosím, poraďte se svým lékařem. Totéž platí, jestliže se dále uvedené komplikace u vás vyskytly dříve: - jestliže trpíte onemocněním srdečního svalu se zúžením .....

Tags: Corvaton forte, viagra

Read about Viagra. To make it easier to search for topic: viagra, we have prepared a list of links for search terms: Viagra. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Viagra.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info