Visine


Search results for visine

Visine classic


Nepoužívejte přípravek Visine Classic: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Visine Classic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže pozorujete bolest očí, změny vidění, přetrvávající zarudnutí nebo podráždění očí, nebo pokud se stav zhoršuje, nezlepší do 2 dnů nebo se objeví nové symptomy, přerušte aplikaci kapek a poraďte se s lékařem. zánětem rohovky a spojivky a zeleným zákalem můžete používat oční kapky Visine Classic pouze na základě porady s lékařem. Oční kapky Visine Classic používejte pouze k léčbě mírnějších forem očních podráždění. Děti a dospívající- Přípravek Visine Classic nepoužívejte u dětí do 2 let. Další léčivé přípravky a přípravek Visine ClassicInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Visine Classic obsahuje pomocnou látku benzalkonium-chlorid Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí. Je zapotřebí zabránit přímému kontaktu očních kapek
Tags: Visine classic, visine

Read about Visine. To make it easier to search for topic: visine, we have prepared a list of links for search terms: Visine. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Visine.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info