Vreya


Search results for vreya

Vreya


Neužívejte přípravek VreyaVztahuje-li se na Vás kterákoli z dále vyjmenovaných možností, upozorněte na tuto skutečnost lékaře dříve, než začnete užívat Vreya. Přípravek Vreya není určena k léčbě mužů. Speciální populace Použití u dětíPřípravek Vreya není určen pro ženy, které ještě nemají menstruaci. Použití u starších ženPřípravek Vreya není určen pro použití u žen po menopauze ( eny s poruchou funkce jaterPřípravek Vreya se nemůže používat u žen se závažným jaterním onemocněním tak dlouho, dokud se hodnoty jaterní funkce nevrátí k normálu. Viz také část „Neužívejte přípravek Vreya“ a „Upozornění a opatření“. e by bylo nutné změnit použití přípravku Vreya. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Vreya se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Co nejdříve kontaktujte svého lékaře v následujících případech: • jakákoli změna Vašeho zdravotního stavu (nebo zdravotního stavu Vašich přímých příbuzných) spojená se stavy uvedenými dříve v této .....

Tags: Vreya, vreya

Read about Vreya. To make it easier to search for topic: vreya, we have prepared a list of links for search terms: Vreya. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Vreya.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info